• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 9:59:26 CH - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:48 CH
14,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,69%)
Tham chiếu
14,40
Mở cửa
14,40
Cao nhất
14,90
Thấp nhất
14,10
Khối lượng
631.600
KLTB 10 ngày
575.960
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Giá đóng cửa ngày 17/12/2018
10,70 0,00/0,00%
Mở cửa 10,70
Cao nhất 10,70
Thấp nhất 10,70
Khối lượng 782.300
Giá điều chỉnh 10,70
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/12/2018 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 782.300
14/12/2018 +0,10 / +0,94% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 1.200
13/12/2018 -0,10 / -0,93% 12,00 12,00 10,60 10,60 10,71 10,60 3.100
12/12/2018 +0,20 / +1,90% 11,00 11,00 10,70 10,70 10,74 10,70 3.500
11/12/2018 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 2.400
10/12/2018 -0,20 / -1,87% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 5.100
07/12/2018 -0,20 / -1,83% 10,70 10,90 10,70 10,70 10,71 10,70 11.100
06/12/2018 -0,40 / -3,54% 10,50 10,90 10,50 10,90 10,74 10,90 12.200
05/12/2018 +0,40 / +3,67% 10,90 11,30 10,90 11,30 11,07 11,30 6.900
04/12/2018 -0,90 / -7,63% 10,90 10,90 10,50 10,90 10,85 10,90 5.100
03/12/2018 +0,20 / +1,72% 11,60 13,30 11,60 11,80 11,75 11,80 5.900
30/11/2018 +0,10 / +0,87% 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 2.000
29/11/2018 +0,40 / +3,60% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 5.000
28/11/2018 -1,50 / -11,90% 12,60 12,60 11,10 11,10 11,97 11,10 22.400
27/11/2018 0,00 / 0,00% 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 1.500
26/11/2018 0,00 / 0,00% 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 3.000
23/11/2018 -0,10 / -0,79% 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 300
22/11/2018 +0,10 / +0,79% 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 100
21/11/2018 -0,30 / -2,33% 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 5.000
20/11/2018 0,00 / 0,00% 12,70 12,90 12,70 12,90 12,80 12,90 19.400
19/11/2018 -0,60 / -4,44% 12,80 12,90 12,70 12,90 12,81 12,90 14.800
16/11/2018 +0,50 / +3,85% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 100
15/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 14.600
14/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 27.200
13/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 12,90 13,00 12,99 13,00 2.400
12/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 2.100
09/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 19.200
08/11/2018 -0,50 / -3,70% 13,20 13,60 13,00 13,00 13,18 13,00 69.000
07/11/2018 +0,10 / +0,75% 13,20 13,50 13,20 13,50 13,39 13,50 15.000
06/11/2018 -0,10 / -0,74% 13,40 13,50 13,30 13,40 13,40 13,40 38.400