• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 12:41:09 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
14,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
14,10
Mở cửa
14,20
Cao nhất
14,40
Thấp nhất
13,90
Khối lượng
303.000
KLTB 10 ngày
535.010
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Giá đóng cửa ngày 21/10/2021
16,40 0,00/0,00%
Mở cửa 16,40
Cao nhất 16,70
Thấp nhất 16,00
Khối lượng 1.199.200
Giá điều chỉnh 16,40
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/10/2021 0,00 / 0,00% 16,40 16,70 16,00 16,40 16,40 16,40 1.199.200
20/10/2021 -0,30 / -1,79% 16,90 16,90 16,00 16,50 16,40 16,50 1.096.000
19/10/2021 +0,10 / +0,60% 17,10 17,50 16,40 16,70 16,80 16,70 1.278.000
18/10/2021 +1,90 / +12,58% 15,50 17,30 15,40 17,00 16,60 17,00 4.346.700
15/10/2021 +0,60 / +4,05% 14,90 15,60 14,60 15,40 15,10 15,40 1.866.200
14/10/2021 +0,40 / +2,76% 14,70 15,10 14,50 14,90 14,80 14,90 601.200
13/10/2021 +0,20 / +1,38% 14,90 14,90 14,20 14,70 14,50 14,70 417.500
12/10/2021 -0,50 / -3,36% 14,90 14,90 14,30 14,40 14,50 14,40 570.500
11/10/2021 -0,20 / -1,34% 15,00 15,20 14,70 14,70 14,90 14,70 893.400
08/10/2021 +0,20 / +1,36% 14,70 15,20 14,30 14,90 14,90 14,90 815.300
07/10/2021 +0,30 / +2,07% 14,60 15,20 14,50 14,80 14,70 14,80 1.133.500
06/10/2021 -0,30 / -2,01% 14,90 14,90 14,30 14,60 14,50 14,60 839.700
05/10/2021 +0,10 / +0,68% 15,10 16,00 14,50 14,70 14,90 14,70 631.300
04/10/2021 +1,90 / +14,39% 13,50 15,10 13,50 15,10 14,60 15,10 1.934.500
01/10/2021 +0,40 / +3,05% 13,10 13,70 12,60 13,50 13,20 13,50 539.300
30/09/2021 -0,30 / -2,24% 13,20 13,50 13,00 13,10 13,10 13,10 245.600
29/09/2021 +0,50 / +3,94% 13,20 13,80 13,10 13,20 13,40 13,20 260.400
28/09/2021 -0,20 / -1,50% 13,10 13,80 11,60 13,10 12,70 13,10 513.300
27/09/2021 -1,00 / -7,09% 13,80 13,80 13,00 13,10 13,30 13,10 362.000
24/09/2021 -1,20 / -8,00% 14,90 14,90 13,60 13,80 14,10 13,80 404.700
23/09/2021 +0,50 / +3,47% 14,50 15,40 14,50 14,90 15,00 14,90 845.000
22/09/2021 +0,60 / +4,29% 14,50 14,90 13,90 14,60 14,40 14,60 478.300
21/09/2021 -0,20 / -1,36% 14,30 14,70 13,30 14,50 14,00 14,50 640.200
20/09/2021 -1,60 / -10,06% 14,90 15,70 14,10 14,30 14,70 14,30 1.053.400
17/09/2021 +1,00 / +6,85% 16,20 16,70 15,30 15,60 15,90 15,60 718.700
16/09/2021 +1,90 / +14,96% 13,80 14,60 13,80 14,60 14,60 14,60 1.563.200
15/09/2021 +1,30 / +10,48% 11,90 13,70 11,60 13,70 12,70 13,70 1.085.700
14/09/2021 -0,50 / -3,91% 13,00 13,10 11,60 12,30 12,40 12,30 84.300
13/09/2021 +1,50 / +12,93% 12,40 13,30 11,60 13,10 12,80 13,10 259.500
10/09/2021 +0,50 / +4,50% 11,20 11,70 11,20 11,60 11,60 11,60 227.400