• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:01:45 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:04 CH
6,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,56%)
Tham chiếu
6,40
Mở cửa
6,10
Cao nhất
6,40
Thấp nhất
6,00
Khối lượng
26.900
KLTB 10 ngày
23.090
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
6,00
Giá đóng cửa ngày 22/04/2021
12,80 -1,80/-12,33%
Mở cửa 14,00
Cao nhất 14,80
Thấp nhất 12,70
Khối lượng 39.100
Giá điều chỉnh 12,80
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/04/2021 -1,80 / -12,33% 14,00 14,80 12,70 12,80 13,90 12,80 39.100
20/04/2021 +0,70 / +5,30% 14,80 15,10 13,80 13,90 14,56 13,90 228.000
19/04/2021 +1,70 / +14,78% 12,00 13,20 12,00 13,20 13,18 13,20 247.700
16/04/2021 +1,50 / +14,71% 10,50 11,70 10,50 11,70 11,55 11,70 27.700
15/04/2021 +0,30 / +2,94% 10,30 10,50 10,20 10,50 10,24 10,50 5.400
14/04/2021 -0,30 / -2,83% 10,30 10,30 10,20 10,30 10,23 10,30 8.400
13/04/2021 +0,30 / +2,86% 10,60 10,80 10,60 10,80 10,64 10,80 9.100
12/04/2021 +0,30 / +2,91% 10,40 10,90 10,40 10,60 10,50 10,60 10.600
09/04/2021 +0,60 / +6,12% 9,80 10,40 9,80 10,40 10,29 10,40 1.400
08/04/2021 -0,10 / -1,01% 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 3.600
07/04/2021 -0,60 / -5,71% 10,30 10,30 9,90 9,90 9,93 9,90 1.400
06/04/2021 -0,10 / -0,95% 10,50 10,50 10,40 10,40 10,45 10,40 200
05/04/2021 +1,20 / +12,90% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 200
02/04/2021 -1,10 / -10,58% 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 3.900
01/04/2021 -0,40 / -3,74% 10,70 10,70 10,00 10,30 10,37 10,30 6.100
31/03/2021 -0,40 / -3,70% 10,80 10,80 10,40 10,40 10,69 10,40 4.400
30/03/2021 +0,40 / +3,85% 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 100
29/03/2021 +0,90 / +9,47% 10,40 10,40 10,30 10,40 10,40 10,40 5.300
26/03/2021 -0,30 / -3,06% 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 200
25/03/2021 0,00 / 0,00% 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 400
24/03/2021 +0,40 / +4,26% 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 2.500
23/03/2021 -0,20 / -2,02% 9,90 9,90 9,20 9,70 9,37 9,70 6.100
22/03/2021 -1,00 / -9,52% 10,20 10,20 9,50 9,50 9,85 9,50 400
19/03/2021 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 0
18/03/2021 +1,00 / +10,53% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 100
17/03/2021 -0,50 / -4,85% 9,10 9,80 9,10 9,80 9,48 9,80 10.800
16/03/2021 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 0
15/03/2021 +0,30 / +3,00% 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 200
12/03/2021 +0,50 / +5,26% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3.100
11/03/2021 -1,10 / -10,58% 10,40 10,40 9,30 9,30 9,49 9,30 2.900