• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,51 +19,37/+1,80%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,51   +19,37/+1,80%  |   HNX-INDEX   240,05   +4,44/+1,88%  |   UPCOM-INDEX   83,21   +0,83/+1,01%  |   VN30   1.116,37   +18,65/+1,70%  |   HNX30   405,58   +13,71/+3,50%
05 Tháng Mười 2022 11:55:52 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 05/10/2022
11:55:01 SA
6,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,40
Mở cửa
6,60
Cao nhất
6,60
Thấp nhất
6,00
Khối lượng
3.700
KLTB 10 ngày
26.190
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
6,00
Giá đóng cửa ngày 23/08/2021
10,40 +0,10/+0,97%
Mở cửa 10,00
Cao nhất 10,40
Thấp nhất 9,60
Khối lượng 18.100
Giá điều chỉnh 10,40
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
23/08/2021 +0,10 / +0,97% 10,00 10,40 9,60 10,40 9,80 10,40 18.100
20/08/2021 -0,50 / -4,76% 10,60 10,80 10,00 10,00 10,30 10,00 36.200
19/08/2021 -0,10 / -0,93% 10,70 10,70 10,10 10,60 10,50 10,60 10.100
18/08/2021 +0,40 / +3,85% 10,40 11,00 10,40 10,80 10,70 10,80 30.300
17/08/2021 +0,50 / +5,05% 10,00 10,70 9,90 10,40 10,40 10,40 37.400
16/08/2021 +0,20 / +2,04% 9,80 10,00 9,80 10,00 9,90 10,00 21.600
13/08/2021 -0,20 / -2,00% 10,00 10,00 9,50 9,80 9,80 9,80 10.800
12/08/2021 +0,10 / +1,02% 9,90 10,00 9,90 9,90 10,00 9,90 14.700
11/08/2021 -0,10 / -1,02% 9,80 9,90 9,70 9,70 9,80 9,70 13.000
10/08/2021 +0,20 / +2,08% 9,80 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 18.800
09/08/2021 -0,10 / -1,02% 9,80 9,80 9,60 9,70 9,60 9,70 8.800
06/08/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 9,70 9,80 9,80 9,80 10.000
05/08/2021 -0,40 / -4,04% 9,60 10,00 9,50 9,50 9,80 9,50 16.500
04/08/2021 0,00 / 0,00% 9,90 10,00 9,80 10,00 9,90 10,00 2.000
03/08/2021 0,00 / 0,00% 10,00 10,00 9,70 9,90 10,00 9,90 14.400
02/08/2021 -0,30 / -3,00% 10,00 10,50 9,70 9,70 9,90 9,70 21.100
30/07/2021 +0,10 / +1,01% 9,90 10,00 9,90 10,00 10,00 10,00 8.000
29/07/2021 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,70 9,90 9,90 9,90 19.600
28/07/2021 0,00 / 0,00% 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 2.800
27/07/2021 -0,20 / -2,00% 10,00 10,10 9,70 9,80 9,90 9,80 13.300
26/07/2021 0,00 / 0,00% 8,60 10,10 8,60 10,10 10,00 10,10 10.500
23/07/2021 -0,50 / -4,76% 10,30 10,30 10,00 10,00 10,10 10,00 6.100
22/07/2021 +0,60 / +6,06% 10,00 10,80 10,00 10,50 10,50 10,50 43.800
21/07/2021 0,00 / 0,00% 9,80 10,00 9,80 9,80 9,90 9,80 4.900
20/07/2021 +0,20 / +2,02% 9,90 10,10 9,60 10,10 9,80 10,10 13.700
19/07/2021 -0,20 / -1,98% 10,10 10,10 9,80 9,90 9,90 9,90 25.400
16/07/2021 +0,40 / +4,08% 10,00 10,20 9,80 10,20 10,10 10,20 19.500
15/07/2021 +0,20 / +2,08% 9,60 10,20 9,60 9,80 9,80 9,80 19.800
14/07/2021 +0,50 / +5,56% 9,50 10,00 9,50 9,50 9,60 9,50 24.500
13/07/2021 +0,20 / +2,22% 8,80 9,20 8,80 9,20 9,00 9,20 12.600