• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,14 -0,06/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,14   -0,06/0,00%  |   HNX-INDEX   303,28   -0,69/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   92,57   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.295,26   +1,47/+0,11%  |   HNX30   561,85   -1,66/-0,29%
16 Tháng Tám 2022 2:44:37 CH - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 16/08/2022
2:35:03 CH
8,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,10
Mở cửa
8,10
Cao nhất
8,20
Thấp nhất
7,90
Khối lượng
27.600
KLTB 10 ngày
58.680
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
7,00
Giá đóng cửa ngày 24/09/2021
13,80 -1,20/-8,00%
Mở cửa 14,90
Cao nhất 14,90
Thấp nhất 13,60
Khối lượng 404.700
Giá điều chỉnh 13,80
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/09/2021 -1,20 / -8,00% 14,90 14,90 13,60 13,80 14,10 13,80 404.700
23/09/2021 +0,50 / +3,47% 14,50 15,40 14,50 14,90 15,00 14,90 845.000
22/09/2021 +0,60 / +4,29% 14,50 14,90 13,90 14,60 14,40 14,60 478.300
21/09/2021 -0,20 / -1,36% 14,30 14,70 13,30 14,50 14,00 14,50 640.200
20/09/2021 -1,60 / -10,06% 14,90 15,70 14,10 14,30 14,70 14,30 1.053.400
17/09/2021 +1,00 / +6,85% 16,20 16,70 15,30 15,60 15,90 15,60 718.700
16/09/2021 +1,90 / +14,96% 13,80 14,60 13,80 14,60 14,60 14,60 1.563.200
15/09/2021 +1,30 / +10,48% 11,90 13,70 11,60 13,70 12,70 13,70 1.085.700
14/09/2021 -0,50 / -3,91% 13,00 13,10 11,60 12,30 12,40 12,30 84.300
13/09/2021 +1,50 / +12,93% 12,40 13,30 11,60 13,10 12,80 13,10 259.500
10/09/2021 +0,50 / +4,50% 11,20 11,70 11,20 11,60 11,60 11,60 227.400
09/09/2021 +0,70 / +6,48% 11,00 11,50 10,60 11,50 11,10 11,50 95.600
08/09/2021 -0,70 / -6,19% 11,00 11,00 10,50 10,60 10,80 10,60 18.700
07/09/2021 +0,50 / +4,63% 11,10 11,80 11,00 11,30 11,30 11,30 60.200
06/09/2021 +0,90 / +9,00% 10,00 11,00 10,00 10,90 10,80 10,90 182.400
01/09/2021 -0,10 / -0,98% 10,10 10,10 10,00 10,10 10,00 10,10 19.600
31/08/2021 +0,10 / +0,99% 10,30 10,30 10,10 10,20 10,20 10,20 28.500
30/08/2021 +0,50 / +5,10% 9,90 10,30 9,90 10,30 10,10 10,30 16.300
27/08/2021 0,00 / 0,00% 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 3.600
26/08/2021 -0,30 / -3,03% 9,90 10,00 9,60 9,60 9,80 9,60 7.400
25/08/2021 +0,10 / +1,01% 9,80 10,00 9,70 10,00 9,90 10,00 10.200
24/08/2021 0,00 / 0,00% 10,30 10,30 9,80 9,80 9,90 9,80 2.800
23/08/2021 +0,10 / +0,97% 10,00 10,40 9,60 10,40 9,80 10,40 18.100
20/08/2021 -0,50 / -4,76% 10,60 10,80 10,00 10,00 10,30 10,00 36.200
19/08/2021 -0,10 / -0,93% 10,70 10,70 10,10 10,60 10,50 10,60 10.100
18/08/2021 +0,40 / +3,85% 10,40 11,00 10,40 10,80 10,70 10,80 30.300
17/08/2021 +0,50 / +5,05% 10,00 10,70 9,90 10,40 10,40 10,40 37.400
16/08/2021 +0,20 / +2,04% 9,80 10,00 9,80 10,00 9,90 10,00 21.600
13/08/2021 -0,20 / -2,00% 10,00 10,00 9,50 9,80 9,80 9,80 10.800
12/08/2021 +0,10 / +1,02% 9,90 10,00 9,90 9,90 10,00 9,90 14.700