• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 6:16:12 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
15,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+4,05%)
Tham chiếu
14,80
Mở cửa
14,90
Cao nhất
15,60
Thấp nhất
14,60
Khối lượng
1.866.200
KLTB 10 ngày
970.310
Cao nhất 52 tuần
16,70
Thấp nhất 52 tuần
8,50
Giá đóng cửa ngày 26/06/2017
11,40 +0,20/+1,79%
Mở cửa 11,20
Cao nhất 11,60
Thấp nhất 11,20
Khối lượng 212.990
Giá điều chỉnh 11,40
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/06/2017 +0,20 / +1,79% 11,20 11,60 11,20 11,40 11,48 11,40 212.990
23/06/2017 +0,30 / +2,73% 10,90 11,40 10,90 11,30 11,23 11,30 302.810
22/06/2017 0,00 / 0,00% 10,90 11,10 10,90 11,00 10,98 11,00 112.900
21/06/2017 0,00 / 0,00% 11,00 11,00 10,90 11,00 10,99 11,00 115.400
20/06/2017 -0,10 / -0,90% 10,90 11,10 10,90 11,00 11,00 11,00 204.400
19/06/2017 +0,40 / +3,74% 10,70 11,60 10,70 11,10 11,16 11,10 231.910
16/06/2017 +0,10 / +0,93% 10,70 10,90 10,70 10,80 10,75 10,80 142.000
15/06/2017 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 73.800
14/06/2017 0,00 / 0,00% 10,70 10,80 10,70 10,70 10,70 10,70 1.151.340
13/06/2017 0,00 / 0,00% 10,70 10,80 10,70 10,70 10,70 10,70 58.200
12/06/2017 0,00 / 0,00% 10,70 11,00 10,70 10,70 10,70 10,70 66.800
09/06/2017 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 211.210
08/06/2017 0,00 / 0,00% 10,80 10,80 10,60 10,70 10,70 10,70 185.100
07/06/2017 +0,10 / +0,94% 10,60 10,80 10,60 10,70 10,65 10,70 55.800
06/06/2017 -0,20 / -1,85% 10,80 10,80 10,60 10,60 10,69 10,60 24.600
05/06/2017 +0,20 / +1,89% 10,60 10,80 10,60 10,80 10,64 10,80 25.900
02/06/2017 0,00 / 0,00% 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 700
01/06/2017 -0,20 / -1,85% 10,90 10,90 10,60 10,60 10,70 10,60 60.700
31/05/2017 +0,20 / +1,89% 10,50 10,80 10,50 10,80 10,64 10,80 37.100
30/05/2017 -0,10 / -0,93% 10,70 10,90 10,60 10,60 10,66 10,60 30.500
29/05/2017 -0,10 / -0,93% 10,80 10,80 10,60 10,70 10,67 10,70 25.200
26/05/2017 -0,10 / -0,92% 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 33.500
25/05/2017 -0,10 / -0,91% 11,00 11,00 10,80 10,90 10,89 10,90 1.038.300
24/05/2017 +0,30 / +2,80% 10,80 11,10 10,70 11,00 10,94 11,00 411.600
23/05/2017 +0,10 / +0,94% 10,90 10,90 10,50 10,70 10,61 10,70 17.800
22/05/2017 0,00 / 0,00% 10,50 10,80 10,00 10,60 10,44 10,60 232.500
19/05/2017 0,00 / 0,00% 10,60 10,70 10,50 10,60 10,57 10,60 33.800
18/05/2017 -0,10 / -0,93% 10,70 10,80 10,50 10,60 10,62 10,60 51.200
17/05/2017 -0,10 / -0,93% 10,50 10,80 10,50 10,70 10,71 10,70 66.200
16/05/2017 -0,20 / -1,82% 11,00 11,00 10,70 10,80 10,78 10,80 215.500