• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 7:05:22 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
9,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-3,06%)
Tham chiếu
9,80
Mở cửa
9,40
Cao nhất
9,80
Thấp nhất
9,40
Khối lượng
23.900
KLTB 10 ngày
69.310
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Giá đóng cửa ngày 27/11/2018
12,60 0,00/0,00%
Mở cửa 12,60
Cao nhất 12,60
Thấp nhất 12,60
Khối lượng 1.500
Giá điều chỉnh 12,60
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
27/11/2018 0,00 / 0,00% 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 1.500
26/11/2018 0,00 / 0,00% 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 3.000
23/11/2018 -0,10 / -0,79% 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 300
22/11/2018 +0,10 / +0,79% 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 100
21/11/2018 -0,30 / -2,33% 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 5.000
20/11/2018 0,00 / 0,00% 12,70 12,90 12,70 12,90 12,80 12,90 19.400
19/11/2018 -0,60 / -4,44% 12,80 12,90 12,70 12,90 12,81 12,90 14.800
16/11/2018 +0,50 / +3,85% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 100
15/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 14.600
14/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 27.200
13/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 12,90 13,00 12,99 13,00 2.400
12/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 2.100
09/11/2018 0,00 / 0,00% 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 19.200
08/11/2018 -0,50 / -3,70% 13,20 13,60 13,00 13,00 13,18 13,00 69.000
07/11/2018 +0,10 / +0,75% 13,20 13,50 13,20 13,50 13,39 13,50 15.000
06/11/2018 -0,10 / -0,74% 13,40 13,50 13,30 13,40 13,40 13,40 38.400
05/11/2018 +0,20 / +1,50% 13,10 13,50 13,10 13,50 13,47 13,50 36.200
02/11/2018 +0,10 / +0,76% 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13.500
01/11/2018 -0,10 / -0,75% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 3.000
31/10/2018 +0,10 / +0,76% 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 400
30/10/2018 -0,10 / -0,75% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 1.700
29/10/2018 +0,20 / +1,53% 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 10.000
26/10/2018 0,00 / 0,00% 13,10 13,30 13,10 13,30 13,11 13,30 2.900
25/10/2018 -0,10 / -0,75% 13,30 13,30 13,20 13,30 13,26 13,30 16.100
24/10/2018 -0,10 / -0,74% 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 0
23/10/2018 +0,10 / +0,75% 13,40 13,50 13,30 13,50 13,37 13,50 29.700
22/10/2018 +0,30 / +2,29% 13,70 13,70 13,40 13,40 13,61 13,40 7.000
19/10/2018 -0,30 / -2,24% 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 2.400
18/10/2018 -0,30 / -2,19% 13,20 13,40 13,20 13,40 13,23 13,40 9.800
17/10/2018 +0,20 / +1,48% 13,50 13,70 13,50 13,70 13,61 13,70 184.000