• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 7:49:53 SA - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:05:00 CH
14,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-2,07%)
Tham chiếu
14,50
Mở cửa
14,50
Cao nhất
14,50
Thấp nhất
13,90
Khối lượng
409.400
KLTB 10 ngày
544.770
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Giá đóng cửa ngày 30/01/2019
10,70 0,00/0,00%
Mở cửa 10,70
Cao nhất 10,70
Thấp nhất 10,30
Khối lượng 43.600
Giá điều chỉnh 10,70
Giá quá khứ của TIS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/01/2019 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,30 10,70 10,63 10,70 43.600
29/01/2019 +0,30 / +2,88% 10,60 10,70 10,60 10,70 10,65 10,70 10.000
28/01/2019 0,00 / 0,00% 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 0
25/01/2019 -0,10 / -0,94% 10,30 10,50 10,30 10,50 10,36 10,50 1.800
24/01/2019 +0,10 / +0,95% 10,50 10,60 10,50 10,60 10,52 10,60 16.800
23/01/2019 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,40 10,50 10,45 10,50 11.800
22/01/2019 +0,10 / +0,96% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 100
21/01/2019 -0,30 / -2,80% 10,00 10,50 10,00 10,40 10,34 10,40 8.500
18/01/2019 0,00 / 0,00% 10,70 11,00 10,60 10,60 10,72 10,60 14.500
17/01/2019 +0,10 / +0,95% 10,60 10,70 10,50 10,60 10,61 10,60 22.000
16/01/2019 0,00 / 0,00% 10,40 10,70 10,40 10,50 10,56 10,50 28.100
15/01/2019 0,00 / 0,00% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 4.700
14/01/2019 +0,10 / +0,96% 10,40 10,60 10,40 10,50 10,50 10,50 21.400
11/01/2019 0,00 / 0,00% 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 13.000
10/01/2019 -0,10 / -0,95% 10,40 10,80 10,40 10,40 10,44 10,40 2.715.000
09/01/2019 +0,10 / +0,96% 10,40 10,50 10,40 10,50 10,42 10,50 15.600
08/01/2019 +0,10 / +0,97% 10,00 11,00 10,00 10,40 10,46 10,40 42.400
07/01/2019 -0,20 / -1,90% 10,20 11,00 10,20 10,30 10,52 10,30 26.800
04/01/2019 +0,30 / +3,09% 10,50 10,70 9,90 10,00 10,49 10,00 53.300
03/01/2019 0,00 / 0,00% 10,10 10,10 9,70 9,70 9,90 9,70 2.000
02/01/2019 0,00 / 0,00% 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 0
28/12/2018 -0,60 / -5,66% 10,50 10,50 9,50 10,00 9,73 10,00 5.400
27/12/2018 0,00 / 0,00% 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 0
26/12/2018 0,00 / 0,00% 10,50 10,60 10,50 10,60 10,57 10,60 14.300
25/12/2018 -0,10 / -0,93% 10,50 10,60 10,50 10,60 10,53 10,60 1.700
24/12/2018 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 1.000
21/12/2018 +0,20 / +1,92% 10,70 10,70 10,60 10,60 10,67 10,60 5.000
20/12/2018 -0,30 / -2,80% 11,50 12,30 10,40 10,40 10,64 10,40 6.700
19/12/2018 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 0
18/12/2018 0,00 / 0,00% 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 5.400