• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:39:56 CH - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
6,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,43%)
Tham chiếu
7,00
Mở cửa
7,00
Cao nhất
7,00
Thấp nhất
6,60
Khối lượng
51.400
KLTB 10 ngày
28.230
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
6,60
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 65,00%
Sở hữu nước ngoài 0,01%
Sở hữu khác 34,99%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP --- 119.600.000 65,00% 30/06/2022
CTCP Thương mại Thái Hưng --- 36.800.000 20,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tố Khuê --- 105.400 0,06% 30/06/2022
Đỗ Trung Kiên Phó Tổng giám đốc 102.400 0,06% 30/06/2022
Hoàng Ngọc Diệp --- 71.800 0,04% 31/12/2020
Trần Thị Thu Hương --- 14.913 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền --- 13.200 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Minh Hạnh Tổng giám đốc 11.800 0,01% 31/12/2021
Giang Long Hải --- 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Bá Tài Đại diện công bố thông tin 1.600 0,00% 30/06/2022
Phạm Hồng Quân --- 100 0,00% 31/12/2019
Trần Anh Dũng --- 100 0,00% 30/06/2022
Hoàng Danh Sơn Kế toán trưởng 100 0,00% 30/06/2022