• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 7:29:21 CH - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:04:59 CH
13,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-3,65%)
Tham chiếu
13,70
Mở cửa
13,70
Cao nhất
13,80
Thấp nhất
12,80
Khối lượng
249.200
KLTB 10 ngày
438.590
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
06/12/2021 13,20 278 392.390 292 500.400 -108.010 249.200 3.314.190
03/12/2021 13,80 308 483.418 392 801.612 -318.194 418.300 5.715.990
02/12/2021 13,80 728 955.112 305 1.006.959 -51.847 689.800 9.417.070
01/12/2021 13,60 408 747.870 330 973.191 -225.321 555.400 7.680.540
30/11/2021 14,10 325 466.620 337 648.630 -182.010 303.000 4.270.070
29/11/2021 14,20 345 641.350 280 743.125 -101.775 367.400 5.763.960
26/11/2021 14,50 531 793.388 635 1.197.568 -404.180 631.600 9.138.000
25/11/2021 14,30 276 305.345 510 917.828 -612.483 229.700 3.313.859
24/11/2021 14,20 285 571.050 598 1.014.100 -443.050 403.600 5.878.000
23/11/2021 14,30 379 1.088.060 408 835.722 252.338 537.900 7.499.440
22/11/2021 13,70 426 698.874 513 1.006.862 -307.988 527.200 7.346.030
19/11/2021 13,70 763 996.962 626 1.123.846 -126.884 829.300 11.432.980
18/11/2021 14,20 966 1.142.851 693 1.411.725 -268.874 1.018.700 14.696.000
17/11/2021 14,90 467 759.724 508 998.600 -238.876 501.700 7.511.000
16/11/2021 15,10 433 905.703 487 837.051 68.652 400.600 6.039.900
15/11/2021 15,30 577 1.129.244 610 1.234.687 -105.443 679.300 10.323.000
12/11/2021 15,30 608 959.037 446 868.300 90.737 638.800 9.621.100
11/11/2021 14,90 1.101 1.255.400 586 1.322.972 -67.572 974.800 14.557.000
10/11/2021 15,30 796 897.576 449 1.062.830 -165.254 638.000 9.775.550
09/11/2021 15,60 641 761.565 543 929.800 -168.235 489.100 7.602.000