• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.228,37   +56,42/+4,81%  |   HNX-INDEX   315,44   +8,39/+2,73%  |   UPCOM-INDEX   95,89   +2,69/+2,89%  |   VN30   1.279,55   +64,47/+5,31%  |   HNX30   546,08   +24,42/+4,68%
17 Tháng Năm 2022 6:57:54 CH - Mở cửa
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/05/2022
3:05:04 CH
9,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+6,45%)
Tham chiếu
9,30
Mở cửa
9,40
Cao nhất
9,90
Thấp nhất
8,60
Khối lượng
95.400
KLTB 10 ngày
72.690
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
17/05/2022 9,90 85 127.601 87 139.100 -11.499 95.400 907.240
16/05/2022 9,30 65 75.352 55 137.400 -62.048 58.100 537.620
13/05/2022 9,30 90 147.952 96 196.500 -48.548 116.200 1.061.721
12/05/2022 9,40 67 88.751 97 247.300 -158.549 79.600 777.290
11/05/2022 9,90 36 73.558 62 129.707 -56.149 49.700 494.510
10/05/2022 10,00 105 151.154 84 161.900 -10.746 109.500 1.059.450
09/05/2022 9,60 93 65.100 77 138.700 -73.600 43.500 430.150
06/05/2022 10,50 61 97.500 99 271.707 -174.207 45.800 476.300
05/05/2022 10,60 53 71.300 94 184.800 -113.500 38.800 410.290
04/05/2022 10,70 84 133.116 115 273.800 -140.684 90.300 961.290
29/04/2022 10,80 130 162.807 183 249.600 -86.793 107.600 1.147.070
28/04/2022 10,40 92 95.164 93 262.900 -167.736 66.200 687.640
27/04/2022 10,70 65 126.074 126 350.226 -224.152 93.800 987.210
26/04/2022 10,20 76 113.100 98 214.201 -101.101 52.000 524.020
25/04/2022 10,70 88 80.600 120 242.000 -161.400 42.500 447.230
22/04/2022 10,90 66 133.164 142 212.001 -78.837 94.100 1.019.730
21/04/2022 10,80 304 546.330 352 591.000 -44.670 461.500 4.690.811
20/04/2022 10,10 80 218.200 148 177.200 41.000 128.900 1.310.840
19/04/2022 10,00 120 114.100 123 161.660 -47.560 83.700 850.610
18/04/2022 10,20 181 168.680 117 225.826 -57.146 79.500 820.960