• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 12:24:50 SA - Mở cửa
CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU : HNX)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:02:52 CH
33,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,30 (+4,06%)
Tham chiếu
32,00
Mở cửa
33,00
Cao nhất
33,70
Thấp nhất
29,00
Khối lượng
14.000
KLTB 10 ngày
29.330
Cao nhất 52 tuần
55,40
Thấp nhất 52 tuần
10,40
30/11 TKU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - HNX
26/11 TKU: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
26/11 TKU: Điều lệ Công ty tháng 11 năm 2021 - HNX
24/11 TKU: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
24/11 TKU: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
05/11 TKU: Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 - HNX
04/11 TKU: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/10 TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đã mua 4.500 CP - HNX
16/09 Giá kim loại lập đỉnh, cổ phiếu ngành khoáng sản tăng nóng - Người đồng hành
15/09 TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP - HNX
06/09 TKU: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
24/08 TKU: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
12/08 TKU: Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa - HNX
20/07 TKU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
20/07 TKU: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
24/06 TKU: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
08/06 TKU: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
18/05 TKU: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/05 TKU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
22/04 TKU: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  113.700 25,50 -2,67%
ACE  1.100 37,30 -8,13%
ADP  3.400 27,60 -0,72%
BCC  1.384.300 26,10 -5,43%
BDT  17.600 38,20 1,60%
BHC  27.600 5,20 -10,34%
BMP  54.200 58,00 -1,19%
BT6  29.100 7,10 14,52%
BTD  1.100 35,00 -1,69%
BTN  158.300 7,00 -4,11%