• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 12:26:49 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
8,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,12 (-1,33%)
Tham chiếu
9,02
Mở cửa
9,05
Cao nhất
9,29
Thấp nhất
8,90
Khối lượng
243.100
KLTB 10 ngày
549.390
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
7,65
26/09 TLH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 - HOSE
05/09 TLH: Thông báo tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu - HOSE
29/08 TLH: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBKT (kèm Quy chế) - HOSE
26/08 TLH: Sửa đổi, bổ sung phụ lục đính kèm báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
29/07 TLH: Thông báo thay đổi địa chỉ website - HOSE
26/07 TLH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
10/06 TLH: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 - HOSE
24/05 TLH: Lợi nhuận sau thuế tháng 4 của Thép Tiến Lên giảm 75% - Vietnam Daily
20/05 TLH: Thông báo tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu - HOSE
20/05 TLH: Thông báo thay đổi giấy phép công ty con, liên kết - HOSE
20/05 TLH: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - HOSE
06/05 Ngành thép tụt phong độ quý 1/2022, cổ phiếu rớt mạnh từ vùng đỉnh - Vietnam Daily
04/05 TLH: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan - HOSE
27/04 TLH: Thông báo thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT - HOSE
25/04 TLH: Thông báo bổ nhiệm Thành viên HĐQT - HOSE
25/04 TLH: Quyết định và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
19/04 TLH: Thép Tiến Lên báo lãi quý 1/2022 suy giảm 27%, nợ vay tăng mạnh - Vietnam Daily
01/04 TLH: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
28/03 TLH: Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 14 của Công ty TNHH Thép Tây Nguyên - HOSE
22/03 TLH: Thép Tiến Lên báo lợi nhuận tháng 2 giảm đến 60% về 21 tỷ đồng - Vietnam Daily
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  73.200 7,10 -1,39%
BVG  183.100 2,80 -3,45%
DTL  300 25,50 -1,92%
HMG  0 13,10 0,00%
HPG  10.331.300 21,65 -0,69%
HSG  4.758.700 14,80 -1,33%
ITQ  203.300 4,20 0,00%
KKC  0 15,80 0,00%
KMT  2.300 8,70 2,35%
KVC  154.800 3,00 -3,23%