• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 1:39:01 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:04:59 CH
20,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,35 (+6,96%)
Tham chiếu
19,40
Mở cửa
19,80
Cao nhất
20,75
Thấp nhất
19,60
Khối lượng
1.837.300
KLTB 10 ngày
3.922.770
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
5,92
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hà
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Phượng
Thành viên HĐQT Lê Hoàng Sơn
Thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Hồng Anh
Phó Tổng giám đốc Dương Quang Bình
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Phượng
Kế toán trưởng Ngô Thị Hồng Vân
Đại diện công bố thông tin Phạm Thanh Hòa