• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:08:22 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 26/01/2022
3:05:02 CH
16,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,90%)
Tham chiếu
16,65
Mở cửa
16,75
Cao nhất
17,40
Thấp nhất
16,75
Khối lượng
467.000
KLTB 10 ngày
1.099.770
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
6,32
Tải báo cáo tài chính về
Tiêu đề Loại báo cáo Thời gian
TLH-17-Q3-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2017 Tải về
TLH-17-Q2-Audited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017 Tải về
TLH-17-Q2-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2017 Tải về
TLH-17-Q1-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2017 Tải về
TLH-16-Q4-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2016 Tải về
TLH-16-Q3-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2016 Tải về
TLH-16-Q2-Audited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2016 Tải về
TLH-16-Q2-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2016 Tải về
TLH-16-Q1-Audited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q1/2016 Tải về
TLH-16-Y-Audited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016 Tải về
TLH-15-Q4-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2015 Tải về
TLH-15-Q3-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2015 Tải về
TLH-15-Q2-Audited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2015 Tải về
TLH-15-Q2-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2015 Tải về
TLH-15-Q1-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2015 Tải về
TLH-15-Y-Audited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015 Tải về
TLH-15-Y-Annual Reports.pdf Báo cáo thường niên Năm 2015 Tải về
TLH-14-Q4-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2014 Tải về
TLH-14-Q3-Unaudited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2014 Tải về
TLH-14-Q2-Audited Consolidated Financial Statements.pdf Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2014 Tải về