• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 7:10:22 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
12,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+5,26%)
Tham chiếu
11,40
Mở cửa
11,50
Cao nhất
12,00
Thấp nhất
11,15
Khối lượng
916.700
KLTB 10 ngày
719.570
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
10,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
25/05/2022 48.812.049 12.300 2.300 10.000 145.700 26.180 119.520
24/05/2022 48.816.249 5.100 3.600 1.500 59.810 42.440 17.370
23/05/2022 48.821.349 5.000 31.100 -26.100 61.000 374.150 -313.150
20/05/2022 48.809.849 13.100 8.100 5.000 156.730 97.780 58.950
19/05/2022 48.822.949 9.300 0 9.300 110.510 0 110.510
18/05/2022 48.829.049 40.100 16.500 23.600 488.750 199.310 289.440
17/05/2022 48.868.049 72.300 0 72.300 809.580 0 809.580
16/05/2022 48.905.649 18.800 3.200 15.600 215.520 36.020 179.500
13/05/2022 48.900.349 81.800 1.100 80.700 948.260 12.760 935.500
12/05/2022 48.965.549 2.900 34.700 -31.800 35.240 443.550 -408.310
11/05/2022 48.935.649 0 24.100 -24.100 0 322.430 -322.430
10/05/2022 48.919.249 26.900 16.600 10.300 346.670 214.900 131.770
09/05/2022 48.919.249 800 32.800 -32.000 10.790 453.690 -442.900
06/05/2022 48.872.449 15.400 16.400 -1.000 222.780 239.960 -17.180
05/05/2022 48.887.249 1.900 26.900 -25.000 26.630 384.050 -357.420
04/05/2022 48.854.849 16.400 47.600 -31.200 242.990 697.760 -454.770
29/04/2022 48.833.949 15.100 600 14.500 226.460 8.900 217.560
28/04/2022 48.836.549 0 34.300 -34.300 0 513.670 -513.670
27/04/2022 48.814.349 2.200 37.300 -35.100 32.230 539.090 -506.860
26/04/2022 48.805.449 23.300 12.500 10.800 316.020 175.090 140.930