• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 7:22:42 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
23,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+2,45%)
Tham chiếu
22,45
Mở cửa
22,90
Cao nhất
23,55
Thấp nhất
22,65
Khối lượng
4.872.700
KLTB 10 ngày
3.315.130
Cao nhất 52 tuần
23,70
Thấp nhất 52 tuần
3,87
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/10/2021 +0,55/+2,45% 22,90 23,55 22,65 23,00 23,03 23,00 4.872.700
14/10/2021 +0,30/+1,35% 22,10 22,80 22,10 22,45 22,46 22,45 2.633.000
13/10/2021 -0,45/-1,99% 22,70 22,70 22,10 22,15 22,32 22,15 2.751.400
12/10/2021 -0,20/-0,88% 22,80 23,00 22,40 22,60 22,66 22,60 2.644.400
11/10/2021 -0,10/-0,44% 23,10 23,35 22,60 22,80 23,03 22,80 3.176.900
08/10/2021 +0,35/+1,55% 22,70 23,40 22,65 22,90 23,00 22,90 4.375.100
07/10/2021 +0,25/+1,12% 23,00 23,20 22,50 22,55 22,78 22,55 4.304.200
06/10/2021 +0,50/+2,29% 21,85 22,50 21,85 22,30 22,26 22,30 2.496.800
05/10/2021 -0,40/-1,80% 22,20 22,25 21,70 21,80 21,90 21,80 2.416.600
04/10/2021 +0,70/+3,26% 21,90 22,50 21,55 22,20 22,03 22,20 3.918.200
01/10/2021 +0,15/+0,70% 21,10 21,90 20,70 21,50 21,42 21,50 2.626.795
30/09/2021 -0,15/-0,70% 21,45 22,00 21,30 21,35 21,54 21,35 1.466.900
29/09/2021 +0,70/+3,37% 20,90 21,70 20,80 21,50 21,23 21,50 2.259.800
28/09/2021 +1,35/+6,94% 19,45 20,80 19,00 20,80 20,05 20,80 3.168.600
27/09/2021 -1,45/-6,94% 20,80 21,30 19,45 19,45 20,25 19,45 3.374.700
24/09/2021 -0,80/-3,69% 21,50 22,00 20,70 20,90 21,18 20,90 3.473.000
23/09/2021 -0,40/-1,81% 22,20 22,50 21,70 21,70 22,06 21,70 2.458.300
22/09/2021 -0,30/-1,34% 22,50 22,50 21,70 22,10 22,01 22,10 2.651.800
21/09/2021 +0,20/+0,90% 21,35 22,75 21,30 22,40 21,88 22,40 4.673.900
20/09/2021 -1,15/-4,93% 23,35 23,35 21,90 22,20 22,55 22,20 5.274.700