• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 6:25:33 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
16,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-2,94%)
Tham chiếu
17,00
Mở cửa
16,50
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,25
Khối lượng
951.100
KLTB 10 ngày
1.522.500
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
6,32
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
19/01/2022 -0,50/-2,94% 16,50 17,00 16,25 16,50 16,61 16,50 951.100
18/01/2022 -1,25/-6,85% 17,50 17,90 17,00 17,00 17,22 17,00 1.723.900
17/01/2022 -1,35/-6,89% 19,40 19,60 18,25 18,25 18,76 18,25 1.873.500
14/01/2022 -0,15/-0,76% 19,85 19,85 19,40 19,60 19,60 19,60 784.200
13/01/2022 +0,35/+1,80% 19,50 20,25 19,30 19,75 19,73 19,75 1.806.200
12/01/2022 +0,05/+0,26% 19,25 19,70 19,00 19,40 19,37 19,40 1.361.600
11/01/2022 -0,30/-1,53% 19,75 19,75 19,35 19,35 19,55 19,35 1.262.800
10/01/2022 -0,30/-1,50% 20,00 20,10 19,60 19,65 19,85 19,65 2.279.900
07/01/2022 0,00 / 0,00% 19,80 20,15 19,80 19,95 19,94 19,95 1.343.900
06/01/2022 -0,35/-1,72% 20,10 20,30 19,90 19,95 20,05 19,95 1.837.900
05/01/2022 -0,15/-0,73% 20,50 20,55 20,25 20,30 20,38 20,30 1.319.400
04/01/2022 +0,05/+0,25% 20,55 20,75 20,40 20,45 20,55 20,45 1.208.800
31/12/2021 +0,40/+2,00% 20,00 20,80 19,90 20,40 20,35 20,40 2.049.000
30/12/2021 -0,15/-0,74% 20,15 20,30 19,90 20,00 20,00 20,00 938.700
29/12/2021 +0,10/+0,50% 20,10 20,50 19,80 20,15 20,11 20,15 1.403.000
28/12/2021 -0,05/-0,25% 20,10 20,50 19,75 20,05 19,99 20,05 1.444.900
27/12/2021 -0,25/-1,23% 20,70 20,80 19,90 20,10 20,16 20,10 694.900
24/12/2021 +0,40/+2,01% 20,30 20,75 20,10 20,35 20,44 20,35 1.109.100
23/12/2021 -0,15/-0,75% 19,80 20,15 19,30 19,95 19,63 19,95 2.653.800
22/12/2021 -0,45/-2,19% 20,65 20,90 20,00 20,10 20,18 20,10 2.694.900