• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:45:22 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
10,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,48%)
Tham chiếu
10,50
Mở cửa
10,70
Cao nhất
10,85
Thấp nhất
10,55
Khối lượng
521.800
KLTB 10 ngày
700.500
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
7,65
TLH - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
13/12/2021 Mai Văn Tuyết --- Bán 14.500 Biểu đồ
02/12/2021 Mai Văn Tuyết --- Đăng ký bán 14.539 Biểu đồ
26/11/2021 Ngô Thị Hồng Vân Kế toán trưởng Bán 18.100 Biểu đồ
17/11/2021 Đào Thị Kim Loan Thành viên HĐQT Bán 66.600 Biểu đồ
17/11/2021 Cao Thị Hoài Thu --- Bán 21.857 Biểu đồ
17/11/2021 Lê Thị Hồng Liễu --- Bán 21.800 Biểu đồ
15/11/2021 Trần Văn Tập --- Bán 5.000 Biểu đồ
11/11/2021 Trần Văn Tập --- Đăng ký bán 5.088 Biểu đồ
11/11/2021 Nguyễn Ngọc Phượng Phó Tổng giám đốc Mua 500.000 Biểu đồ
08/11/2021 Cao Thị Hoài Thu --- Đăng ký bán 21.857 Biểu đồ
05/11/2021 Đặng Tuấn Đại --- Đăng ký bán 21.809 Biểu đồ
05/11/2021 Lê Thị Hồng Liễu --- Đăng ký bán 21.809 Biểu đồ
05/11/2021 Ngô Thị Hồng Vân Kế toán trưởng Đăng ký bán 18.175 Biểu đồ
04/11/2021 Dương Quang Bình Phó Tổng giám đốc Bán 29.000 Biểu đồ
04/11/2021 Đào Thị Kim Loan Thành viên HĐQT Đăng ký bán 66.776 Biểu đồ
04/11/2021 Nguyễn Ngọc Phượng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
04/11/2021 Dương Quang Bình Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 29.080 Biểu đồ
04/11/2021 Phạm Thanh Phong --- Bán 14.500 Biểu đồ
03/11/2021 Phạm Thanh Phong --- Đăng ký bán 14.539 Biểu đồ
27/10/2021 CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên --- Bán 1.460.000 Biểu đồ