• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 9:50:19 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 21/10/2021
2:53:37 CH
23,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,28%)
Tham chiếu
23,45
Mở cửa
23,45
Cao nhất
23,95
Thấp nhất
23,30
Khối lượng
2.488.400
KLTB 10 ngày
3.184.660
Cao nhất 52 tuần
24,45
Thấp nhất 52 tuần
3,87
TLH - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
13/10/2021 CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên --- Đăng ký bán 1.460.000 Biểu đồ
07/10/2021 Phạm Thị Thu Hà --- Bán 2.267.600 Biểu đồ
20/09/2021 Phạm Thị Thu Hà --- Đăng ký bán 2.267.680 Biểu đồ
19/08/2021 Nguyễn Ngọc Phượng Phó Tổng giám đốc Mua 5.082.772 Biểu đồ
30/07/2021 CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên --- Đăng ký bán 1.460.000 Biểu đồ
26/07/2021 Phạm Minh Tuấn --- Bán 1.218.797 Biểu đồ
26/07/2021 Phạm Thúy Liễu --- Đăng ký bán 719.715 Biểu đồ
26/07/2021 Lê Văn Trọng --- Đăng ký bán 657.800 Biểu đồ
26/07/2021 Phạm Thúy Liễu --- Bán 719.175 Biểu đồ
26/07/2021 Lê Văn Trọng --- Bán 657.800 Biểu đồ
21/07/2021 Nguyễn Ngọc Phượng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 7.000.000 Biểu đồ
21/07/2021 Phạm Minh Tuấn --- Đăng ký bán 1.218.797 Biểu đồ
24/05/2021 Đào Thị Kim Loan --- Bán 7.900 Biểu đồ
20/05/2021 Đào Thị Kim Loan --- Đăng ký bán 7.930 Biểu đồ
19/05/2021 Phạm Minh Đức --- Bán 25.400 Biểu đồ
18/05/2021 Phạm Minh Đức --- Đăng ký bán 25.444 Biểu đồ
30/03/2021 Nguyễn Vũ Lê --- Bán 4.870.900 Biểu đồ
23/03/2021 Đỗ Đức Cường --- Mua 85.800 Biểu đồ
23/03/2021 Đỗ Đức Cường --- Bán 85.800 Biểu đồ
11/03/2021 Nguyễn Vũ Lê --- Đăng ký bán 4.870.980 Biểu đồ