• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
03 Tháng Bảy 2022 7:26:12 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
9,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,00
Mở cửa
9,00
Cao nhất
9,09
Thấp nhất
8,50
Khối lượng
354.800
KLTB 10 ngày
413.760
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
7,65
Giá đóng cửa ngày 02/08/2021
15,15 +0,45/+3,06%
Mở cửa 14,70
Cao nhất 15,45
Thấp nhất 14,55
Khối lượng 2.500.900
Giá điều chỉnh 15,15
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
02/08/2021 +0,45 / +3,06% 14,70 15,45 14,55 15,15 15,04 15,15 2.500.900
30/07/2021 +0,10 / +0,68% 14,70 14,95 14,45 14,70 14,64 14,70 1.548.700
29/07/2021 +0,20 / +1,39% 14,50 14,75 14,40 14,60 14,53 14,60 834.100
28/07/2021 +0,05 / +0,35% 14,50 14,65 14,35 14,40 14,51 14,40 748.700
27/07/2021 +0,15 / +1,06% 14,50 14,65 14,25 14,35 14,45 14,35 806.300
26/07/2021 -0,05 / -0,35% 13,95 14,35 13,85 14,20 14,03 14,20 2.245.975
23/07/2021 -0,50 / -3,39% 14,50 14,70 14,20 14,25 14,40 14,25 1.142.100
22/07/2021 +0,05 / +0,34% 14,65 15,15 14,30 14,75 14,69 14,75 886.400
21/07/2021 -0,20 / -1,34% 15,25 15,25 14,60 14,70 14,90 14,70 1.784.297
20/07/2021 +0,75 / +5,30% 14,15 14,95 13,80 14,90 14,22 14,90 1.086.600
19/07/2021 -1,05 / -6,91% 15,20 15,20 14,15 14,15 14,54 14,15 1.671.000
16/07/2021 +0,55 / +3,75% 14,95 15,40 14,90 15,20 15,19 15,20 1.497.100
15/07/2021 +0,50 / +3,53% 14,15 14,80 14,15 14,65 14,51 14,65 989.700
14/07/2021 +0,15 / +1,07% 14,50 14,70 13,80 14,15 14,33 14,15 1.575.300
13/07/2021 -0,15 / -1,06% 14,15 14,50 13,50 14,00 13,98 14,00 1.813.800
12/07/2021 -1,05 / -6,91% 14,60 14,60 14,15 14,15 14,21 14,15 1.761.700
09/07/2021 -1,10 / -6,75% 15,95 16,00 15,20 15,20 15,49 15,20 4.437.200
08/07/2021 -1,10 / -6,32% 17,00 17,40 16,20 16,30 16,54 16,30 4.354.800
07/07/2021 -0,25 / -1,42% 17,55 17,60 16,45 17,40 16,83 17,40 2.341.400
06/07/2021 -1,30 / -6,86% 18,95 19,10 17,65 17,65 18,50 17,65 2.197.200
05/07/2021 +0,85 / +4,70% 18,20 19,20 18,20 18,95 18,74 18,95 5.174.000
02/07/2021 +0,65 / +3,72% 17,70 18,35 17,50 18,10 18,05 18,10 5.860.100
01/07/2021 +0,05 / +0,29% 17,40 17,80 17,00 17,45 17,42 17,45 1.806.100
30/06/2021 -0,15 / -0,85% 17,50 17,75 17,30 17,40 17,51 17,40 1.308.600
29/06/2021 -0,25 / -1,40% 18,00 18,20 17,50 17,55 17,85 17,55 2.143.100
28/06/2021 +0,70 / +4,09% 17,50 18,00 17,20 17,80 17,70 17,80 2.659.300
25/06/2021 +0,10 / +0,59% 17,10 17,30 16,70 17,10 16,90 17,10 1.150.500
24/06/2021 -0,10 / -0,58% 16,90 17,10 16,80 17,00 16,92 17,00 997.500
23/06/2021 -0,50 / -2,84% 17,50 17,50 16,85 17,10 17,10 17,10 1.783.800
22/06/2021 -0,45 / -2,49% 18,30 18,35 17,40 17,60 17,83 17,60 1.178.300