• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.099,68 +21,54/+2,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.099,68   +21,54/+2,00%  |   HNX-INDEX   240,27   +4,66/+1,98%  |   UPCOM-INDEX   83,30   +0,92/+1,12%  |   VN30   1.119,20   +21,48/+1,96%  |   HNX30   406,35   +14,48/+3,70%
05 Tháng Mười 2022 1:16:11 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 05/10/2022
1:15:02 CH
8,13 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,23 (+2,91%)
Tham chiếu
7,90
Mở cửa
7,91
Cao nhất
8,17
Thấp nhất
7,91
Khối lượng
130.400
KLTB 10 ngày
379.940
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
7,65
Giá đóng cửa ngày 03/06/2021
17,10 +0,15/+0,88%
Mở cửa 16,70
Cao nhất 17,40
Thấp nhất 16,65
Khối lượng 2.835.500
Giá điều chỉnh 17,10
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/06/2021 +0,15 / +0,88% 16,70 17,40 16,65 17,10 16,96 17,10 2.835.500
02/06/2021 -0,50 / -2,87% 17,00 17,35 16,70 16,95 17,04 16,95 2.415.400
01/06/2021 -0,40 / -2,24% 18,00 18,00 17,45 17,45 17,62 17,45 1.471.200
31/05/2021 +0,55 / +3,18% 17,80 18,00 17,50 17,85 17,79 17,85 1.784.300
28/05/2021 +0,05 / +0,29% 17,30 17,60 17,20 17,30 17,30 17,30 2.228.100
27/05/2021 -0,55 / -3,09% 17,60 18,00 17,10 17,25 17,49 17,25 3.006.000
26/05/2021 -0,60 / -3,26% 18,50 18,50 17,80 17,80 18,17 17,80 1.820.300
25/05/2021 +0,70 / +3,95% 17,50 18,70 17,35 18,40 18,13 18,40 3.692.500
24/05/2021 -0,15 / -0,84% 18,00 18,40 17,70 17,70 17,89 17,70 2.006.400
21/05/2021 -0,45 / -2,46% 17,70 18,30 17,45 17,85 17,74 17,85 2.631.800
20/05/2021 -0,70 / -3,68% 18,50 18,65 18,10 18,30 18,35 18,30 3.026.100
19/05/2021 -0,25 / -1,30% 19,40 19,60 18,90 19,00 19,18 19,00 3.957.800
18/05/2021 +0,80 / +4,34% 18,85 19,65 18,70 19,25 18,70 19,25 3.053.500
17/05/2021 -0,75 / -3,91% 18,80 18,80 17,90 18,45 17,90 18,45 4.511.400
14/05/2021 -1,05 / -5,19% 20,00 20,70 19,10 19,20 19,71 19,20 4.701.800
13/05/2021 +1,25 / +6,58% 19,80 20,30 19,10 20,25 20,04 20,25 4.218.200
12/05/2021 +0,90 / +4,97% 18,10 19,00 18,05 19,00 18,58 19,00 4.406.700
11/05/2021 -0,40 / -2,16% 19,30 19,45 18,10 18,10 18,96 18,10 5.421.700
10/05/2021 +1,20 / +6,94% 17,40 18,50 17,40 18,50 18,37 18,50 2.071.900
07/05/2021 +0,95 / +5,81% 16,20 17,45 15,85 17,30 16,98 17,30 6.002.800
06/05/2021 -0,20 / -1,21% 16,50 16,75 16,10 16,35 16,44 16,35 2.373.300
05/05/2021 +0,25 / +1,53% 16,45 17,00 16,25 16,55 16,67 16,55 2.349.900
04/05/2021 +0,95 / +6,19% 14,70 16,30 14,60 16,30 15,72 16,30 3.592.000
29/04/2021 +0,25 / +1,66% 15,20 15,80 15,10 15,35 15,46 15,35 1.981.900
28/04/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,40 14,75 15,10 15,02 15,10 1.318.300
27/04/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,35 14,40 15,10 15,02 15,10 1.051.000
26/04/2021 -0,35 / -2,27% 15,60 15,95 15,10 15,10 15,46 15,10 1.711.200
23/04/2021 +1,00 / +6,92% 14,10 15,45 14,00 15,45 14,69 15,45 2.697.000
22/04/2021 -1,05 / -6,77% 15,10 15,50 14,45 14,45 14,85 14,45 2.608.128
20/04/2021 -0,85 / -5,20% 16,35 16,35 15,30 15,50 15,80 15,50 3.299.500