• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.474,60 +3,84/+0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:25:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.474,60   +3,84/+0,26%  |   HNX-INDEX   411,71   +0,44/+0,11%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +0,32/+0,29%  |   VN30   1.523,40   +6,83/+0,45%  |   HNX30   730,49   +2,46/+0,34%
28 Tháng Giêng 2022 9:26:04 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:25:00 SA
16,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,20%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
16,85
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,70
Khối lượng
13.600
KLTB 10 ngày
870.220
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
6,32
Giá đóng cửa ngày 06/05/2021
16,35 -0,20/-1,21%
Mở cửa 16,50
Cao nhất 16,75
Thấp nhất 16,10
Khối lượng 2.373.300
Giá điều chỉnh 16,35
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/05/2021 -0,20 / -1,21% 16,50 16,75 16,10 16,35 16,44 16,35 2.373.300
05/05/2021 +0,25 / +1,53% 16,45 17,00 16,25 16,55 16,67 16,55 2.349.900
04/05/2021 +0,95 / +6,19% 14,70 16,30 14,60 16,30 15,72 16,30 3.592.000
29/04/2021 +0,25 / +1,66% 15,20 15,80 15,10 15,35 15,46 15,35 1.981.900
28/04/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,40 14,75 15,10 15,02 15,10 1.318.300
27/04/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,35 14,40 15,10 15,02 15,10 1.051.000
26/04/2021 -0,35 / -2,27% 15,60 15,95 15,10 15,10 15,46 15,10 1.711.200
23/04/2021 +1,00 / +6,92% 14,10 15,45 14,00 15,45 14,69 15,45 2.697.000
22/04/2021 -1,05 / -6,77% 15,10 15,50 14,45 14,45 14,85 14,45 2.608.128
20/04/2021 -0,85 / -5,20% 16,35 16,35 15,30 15,50 15,80 15,50 3.299.500
19/04/2021 +0,25 / +1,55% 16,50 16,80 15,40 16,35 16,27 16,35 3.584.000
16/04/2021 +0,35 / +2,22% 15,80 16,70 15,15 16,10 15,96 16,10 3.595.800
15/04/2021 +1,00 / +6,78% 14,85 15,75 14,80 15,75 15,51 15,75 4.191.900
14/04/2021 +0,95 / +6,88% 13,50 14,75 13,30 14,75 14,16 14,75 4.982.200
13/04/2021 +0,40 / +2,99% 14,25 14,25 13,50 13,80 13,94 13,80 3.759.900
12/04/2021 +0,35 / +2,68% 13,20 13,85 13,00 13,40 13,50 13,40 3.863.900
09/04/2021 +0,80 / +6,53% 12,15 13,10 11,95 13,05 12,66 13,05 3.112.900
08/04/2021 0,00 / 0,00% 12,45 12,45 12,00 12,25 12,25 12,25 1.428.500
07/04/2021 +0,70 / +6,06% 11,55 12,35 11,55 12,25 12,06 12,25 2.502.200
06/04/2021 -0,30 / -2,53% 11,85 11,85 11,45 11,55 11,62 11,55 1.779.800
05/04/2021 -0,15 / -1,25% 12,05 12,20 11,70 11,85 11,91 11,85 1.495.800
02/04/2021 -0,20 / -1,64% 12,20 12,25 11,90 12,00 12,07 12,00 1.511.100
01/04/2021 -0,10 / -0,81% 12,80 12,80 12,00 12,20 12,32 12,20 1.360.400
31/03/2021 +0,80 / +6,96% 11,60 12,30 11,60 12,30 12,12 12,30 4.943.900
30/03/2021 +0,50 / +4,55% 11,00 11,50 10,80 11,50 11,12 11,50 2.165.400
29/03/2021 +0,45 / +4,27% 10,55 11,25 10,35 11,00 10,89 11,00 2.617.300
26/03/2021 -0,30 / -2,76% 10,80 10,80 10,10 10,55 10,30 10,55 1.564.200
25/03/2021 -0,15 / -1,36% 11,00 11,00 10,65 10,85 10,82 10,85 843.000
24/03/2021 +0,20 / +1,85% 10,90 11,15 10,70 11,00 11,00 11,00 2.013.700
23/03/2021 -0,05 / -0,44% 11,35 11,35 11,20 11,30 11,28 10,80 973.300