• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:32:26 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
24,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+3,00%)
Tham chiếu
23,30
Mở cửa
24,90
Cao nhất
24,90
Thấp nhất
23,60
Khối lượng
8.163.600
KLTB 10 ngày
3.644.650
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
5,78
Giá đóng cửa ngày 13/10/2021
22,15 -0,45/-1,99%
Mở cửa 22,70
Cao nhất 22,70
Thấp nhất 22,10
Khối lượng 2.751.400
Giá điều chỉnh 22,15
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/10/2021 -0,45 / -1,99% 22,70 22,70 22,10 22,15 22,32 22,15 2.751.400
12/10/2021 -0,20 / -0,88% 22,80 23,00 22,40 22,60 22,66 22,60 2.644.400
11/10/2021 -0,10 / -0,44% 23,10 23,35 22,60 22,80 23,03 22,80 3.176.900
08/10/2021 +0,35 / +1,55% 22,70 23,40 22,65 22,90 23,00 22,90 4.375.100
07/10/2021 +0,25 / +1,12% 23,00 23,20 22,50 22,55 22,78 22,55 4.304.200
06/10/2021 +0,50 / +2,29% 21,85 22,50 21,85 22,30 22,26 22,30 2.496.800
05/10/2021 -0,40 / -1,80% 22,20 22,25 21,70 21,80 21,90 21,80 2.416.600
04/10/2021 +0,70 / +3,26% 21,90 22,50 21,55 22,20 22,03 22,20 3.918.200
01/10/2021 +0,15 / +0,70% 21,10 21,90 20,70 21,50 21,42 21,50 2.626.795
30/09/2021 -0,15 / -0,70% 21,45 22,00 21,30 21,35 21,54 21,35 1.466.900
29/09/2021 +0,70 / +3,37% 20,90 21,70 20,80 21,50 21,23 21,50 2.259.800
28/09/2021 +1,35 / +6,94% 19,45 20,80 19,00 20,80 20,05 20,80 3.168.600
27/09/2021 -1,45 / -6,94% 20,80 21,30 19,45 19,45 20,25 19,45 3.374.700
24/09/2021 -0,80 / -3,69% 21,50 22,00 20,70 20,90 21,18 20,90 3.473.000
23/09/2021 -0,40 / -1,81% 22,20 22,50 21,70 21,70 22,06 21,70 2.458.300
22/09/2021 -0,30 / -1,34% 22,50 22,50 21,70 22,10 22,01 22,10 2.651.800
21/09/2021 +0,20 / +0,90% 21,35 22,75 21,30 22,40 21,88 22,40 4.673.900
20/09/2021 -1,15 / -4,93% 23,35 23,35 21,90 22,20 22,55 22,20 5.274.700
17/09/2021 +0,75 / +3,32% 22,35 23,70 22,20 23,35 23,00 23,35 4.312.400
16/09/2021 +0,55 / +2,49% 22,70 22,85 22,15 22,60 22,57 22,60 4.639.400
15/09/2021 +1,40 / +6,78% 20,70 22,05 20,35 22,05 21,45 22,05 4.778.900
14/09/2021 +0,45 / +2,23% 20,20 20,90 20,20 20,65 20,58 20,65 2.679.700
13/09/2021 -0,90 / -4,27% 21,00 21,20 19,95 20,20 20,50 20,20 3.774.700
10/09/2021 -0,30 / -1,40% 21,50 21,55 20,80 21,10 21,16 21,10 3.356.100
09/09/2021 +0,40 / +1,90% 21,00 21,85 21,00 21,40 21,44 21,40 2.842.500
08/09/2021 +0,70 / +3,45% 20,30 21,20 20,00 21,00 20,71 21,00 4.175.600
07/09/2021 -1,10 / -5,14% 21,50 21,95 20,20 20,30 20,81 20,30 5.996.400
06/09/2021 +1,40 / +7,00% 20,40 21,40 20,30 21,40 21,13 21,40 5.565.800
01/09/2021 +0,60 / +3,09% 19,30 20,00 19,30 20,00 19,68 20,00 3.455.700
31/08/2021 +0,50 / +2,65% 20,10 20,20 19,30 19,40 19,85 19,40 5.476.000