• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 11:05:04 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
16,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
16,85
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,60
Khối lượng
457.400
KLTB 10 ngày
914.600
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
6,32
Giá đóng cửa ngày 17/09/2021
23,35 +0,75/+3,32%
Mở cửa 22,35
Cao nhất 23,70
Thấp nhất 22,20
Khối lượng 4.312.400
Giá điều chỉnh 23,35
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +0,75 / +3,32% 22,35 23,70 22,20 23,35 23,00 23,35 4.312.400
16/09/2021 +0,55 / +2,49% 22,70 22,85 22,15 22,60 22,57 22,60 4.639.400
15/09/2021 +1,40 / +6,78% 20,70 22,05 20,35 22,05 21,45 22,05 4.778.900
14/09/2021 +0,45 / +2,23% 20,20 20,90 20,20 20,65 20,58 20,65 2.679.700
13/09/2021 -0,90 / -4,27% 21,00 21,20 19,95 20,20 20,50 20,20 3.774.700
10/09/2021 -0,30 / -1,40% 21,50 21,55 20,80 21,10 21,16 21,10 3.356.100
09/09/2021 +0,40 / +1,90% 21,00 21,85 21,00 21,40 21,44 21,40 2.842.500
08/09/2021 +0,70 / +3,45% 20,30 21,20 20,00 21,00 20,71 21,00 4.175.600
07/09/2021 -1,10 / -5,14% 21,50 21,95 20,20 20,30 20,81 20,30 5.996.400
06/09/2021 +1,40 / +7,00% 20,40 21,40 20,30 21,40 21,13 21,40 5.565.800
01/09/2021 +0,60 / +3,09% 19,30 20,00 19,30 20,00 19,68 20,00 3.455.700
31/08/2021 +0,50 / +2,65% 20,10 20,20 19,30 19,40 19,85 19,40 5.476.000
30/08/2021 +1,20 / +6,78% 18,10 18,90 17,80 18,90 18,60 18,90 8.343.900
27/08/2021 +0,30 / +1,72% 17,05 17,80 16,70 17,70 17,29 17,70 1.950.000
26/08/2021 -0,10 / -0,57% 18,00 18,00 17,00 17,40 17,67 17,40 1.832.100
25/08/2021 +1,10 / +6,71% 16,30 17,50 15,80 17,50 16,75 17,50 3.241.200
24/08/2021 -0,60 / -3,53% 17,00 17,30 16,00 16,40 16,50 16,40 2.362.800
23/08/2021 -0,40 / -2,30% 17,40 17,75 17,00 17,00 17,37 17,00 2.194.100
20/08/2021 -0,65 / -3,60% 18,30 18,80 17,00 17,40 18,17 17,40 6.336.200
19/08/2021 +0,35 / +1,98% 17,40 18,15 17,40 18,05 17,87 18,05 2.305.100
18/08/2021 -0,20 / -1,12% 17,90 18,20 17,45 17,70 17,84 17,70 1.846.000
17/08/2021 +0,70 / +4,07% 17,50 18,20 17,50 17,90 17,82 17,90 4.496.000
16/08/2021 +1,10 / +6,83% 16,40 17,20 16,30 17,20 16,76 17,20 3.975.600
13/08/2021 0,00 / 0,00% 16,05 16,40 15,70 16,10 15,98 16,10 1.602.000
12/08/2021 +0,10 / +0,63% 15,85 16,70 15,80 16,10 16,09 16,10 1.884.700
11/08/2021 -0,30 / -1,84% 16,30 16,40 16,00 16,00 16,16 16,00 1.662.500
10/08/2021 +0,10 / +0,62% 16,35 16,50 16,20 16,30 16,31 16,30 1.865.300
09/08/2021 +0,15 / +0,93% 15,70 16,20 15,70 16,20 16,03 16,20 1.275.200
06/08/2021 +0,25 / +1,58% 15,90 16,40 15,90 16,05 16,14 16,05 1.876.200
05/08/2021 +0,70 / +4,64% 15,10 15,80 14,90 15,80 15,57 15,80 2.250.500