• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:24:44 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
7,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,57 (-6,98%)
Tham chiếu
8,17
Mở cửa
8,00
Cao nhất
8,00
Thấp nhất
7,60
Khối lượng
702.700
KLTB 10 ngày
408.230
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
7,60
Giá đóng cửa ngày 20/05/2021
18,30 -0,70/-3,68%
Mở cửa 18,50
Cao nhất 18,65
Thấp nhất 18,10
Khối lượng 3.026.100
Giá điều chỉnh 18,30
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/05/2021 -0,70 / -3,68% 18,50 18,65 18,10 18,30 18,35 18,30 3.026.100
19/05/2021 -0,25 / -1,30% 19,40 19,60 18,90 19,00 19,18 19,00 3.957.800
18/05/2021 +0,80 / +4,34% 18,85 19,65 18,70 19,25 18,70 19,25 3.053.500
17/05/2021 -0,75 / -3,91% 18,80 18,80 17,90 18,45 17,90 18,45 4.511.400
14/05/2021 -1,05 / -5,19% 20,00 20,70 19,10 19,20 19,71 19,20 4.701.800
13/05/2021 +1,25 / +6,58% 19,80 20,30 19,10 20,25 20,04 20,25 4.218.200
12/05/2021 +0,90 / +4,97% 18,10 19,00 18,05 19,00 18,58 19,00 4.406.700
11/05/2021 -0,40 / -2,16% 19,30 19,45 18,10 18,10 18,96 18,10 5.421.700
10/05/2021 +1,20 / +6,94% 17,40 18,50 17,40 18,50 18,37 18,50 2.071.900
07/05/2021 +0,95 / +5,81% 16,20 17,45 15,85 17,30 16,98 17,30 6.002.800
06/05/2021 -0,20 / -1,21% 16,50 16,75 16,10 16,35 16,44 16,35 2.373.300
05/05/2021 +0,25 / +1,53% 16,45 17,00 16,25 16,55 16,67 16,55 2.349.900
04/05/2021 +0,95 / +6,19% 14,70 16,30 14,60 16,30 15,72 16,30 3.592.000
29/04/2021 +0,25 / +1,66% 15,20 15,80 15,10 15,35 15,46 15,35 1.981.900
28/04/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,40 14,75 15,10 15,02 15,10 1.318.300
27/04/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,35 14,40 15,10 15,02 15,10 1.051.000
26/04/2021 -0,35 / -2,27% 15,60 15,95 15,10 15,10 15,46 15,10 1.711.200
23/04/2021 +1,00 / +6,92% 14,10 15,45 14,00 15,45 14,69 15,45 2.697.000
22/04/2021 -1,05 / -6,77% 15,10 15,50 14,45 14,45 14,85 14,45 2.608.128
20/04/2021 -0,85 / -5,20% 16,35 16,35 15,30 15,50 15,80 15,50 3.299.500
19/04/2021 +0,25 / +1,55% 16,50 16,80 15,40 16,35 16,27 16,35 3.584.000
16/04/2021 +0,35 / +2,22% 15,80 16,70 15,15 16,10 15,96 16,10 3.595.800
15/04/2021 +1,00 / +6,78% 14,85 15,75 14,80 15,75 15,51 15,75 4.191.900
14/04/2021 +0,95 / +6,88% 13,50 14,75 13,30 14,75 14,16 14,75 4.982.200
13/04/2021 +0,40 / +2,99% 14,25 14,25 13,50 13,80 13,94 13,80 3.759.900
12/04/2021 +0,35 / +2,68% 13,20 13,85 13,00 13,40 13,50 13,40 3.863.900
09/04/2021 +0,80 / +6,53% 12,15 13,10 11,95 13,05 12,66 13,05 3.112.900
08/04/2021 0,00 / 0,00% 12,45 12,45 12,00 12,25 12,25 12,25 1.428.500
07/04/2021 +0,70 / +6,06% 11,55 12,35 11,55 12,25 12,06 12,25 2.502.200
06/04/2021 -0,30 / -2,53% 11,85 11,85 11,45 11,55 11,62 11,55 1.779.800