• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 11:20:44 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
9,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,00
Mở cửa
9,00
Cao nhất
9,09
Thấp nhất
8,50
Khối lượng
354.800
KLTB 10 ngày
413.760
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
7,65
Giá đóng cửa ngày 22/03/2021
11,35 -0,05/-0,44%
Mở cửa 11,40
Cao nhất 11,50
Thấp nhất 11,00
Khối lượng 1.285.100
Giá điều chỉnh 10,85
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/03/2021 -0,05 / -0,44% 11,40 11,50 11,00 11,35 11,21 10,85 1.285.100
19/03/2021 +0,15 / +1,33% 11,25 11,55 11,10 11,40 11,34 10,90 1.654.400
18/03/2021 -0,20 / -1,75% 11,50 11,55 11,10 11,25 11,36 10,75 1.164.800
17/03/2021 +0,05 / +0,44% 11,50 11,75 11,35 11,45 11,40 10,94 2.645.100
16/03/2021 +0,25 / +2,24% 11,20 11,45 10,80 11,40 11,05 10,90 2.338.700
15/03/2021 -0,05 / -0,45% 11,10 11,25 10,90 11,15 11,07 10,66 1.253.600
12/03/2021 -0,30 / -2,61% 11,60 11,60 11,15 11,20 11,38 10,70 1.227.200
11/03/2021 +0,30 / +2,68% 10,45 11,50 10,45 11,50 10,77 10,99 4.983.200
10/03/2021 -0,80 / -6,67% 11,20 11,70 11,20 11,20 11,20 10,70 1.557.300
09/03/2021 -0,15 / -1,23% 11,90 12,35 11,70 12,00 12,03 11,47 1.617.300
08/03/2021 +0,35 / +2,97% 12,40 12,40 11,40 12,15 11,98 11,61 3.244.100
05/03/2021 +0,75 / +6,79% 10,70 11,80 10,40 11,80 11,36 11,28 3.784.800
04/03/2021 +0,70 / +6,76% 11,05 11,05 10,50 11,05 11,03 10,56 2.838.100
03/03/2021 +0,67 / +6,92% 10,00 10,35 9,67 10,35 10,12 9,89 4.919.300
02/03/2021 +0,63 / +6,96% 9,68 9,68 9,15 9,68 9,68 9,25 4.786.200
01/03/2021 +0,59 / +6,97% 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 8,65 784.800
26/02/2021 +0,55 / +6,95% 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,09 1.396.100
25/02/2021 +0,51 / +6,89% 7,65 7,91 7,65 7,91 7,91 7,56 1.074.200
24/02/2021 -0,09 / -1,20% 7,49 7,63 7,15 7,40 7,46 7,07 392.600
23/02/2021 0,00 / 0,00% 7,41 7,58 7,41 7,49 7,51 7,16 315.800
22/02/2021 +0,23 / +3,17% 7,27 7,55 7,27 7,49 7,47 7,16 615.500
19/02/2021 +0,06 / +0,83% 7,30 7,35 7,15 7,26 7,26 6,94 377.000
18/02/2021 +0,02 / +0,28% 7,17 7,31 7,00 7,20 7,19 6,88 192.600
17/02/2021 +0,28 / +4,06% 6,91 7,18 6,91 7,18 7,00 6,86 316.300
09/02/2021 +0,15 / +2,22% 6,75 6,99 6,65 6,90 6,74 6,59 291.300
08/02/2021 -0,12 / -1,75% 6,85 6,87 6,41 6,75 6,75 6,45 307.900
05/02/2021 -0,08 / -1,15% 6,85 6,95 6,82 6,87 6,87 6,57 304.600
04/02/2021 -0,05 / -0,71% 7,10 7,19 6,60 6,95 6,87 6,64 277.900
03/02/2021 +0,30 / +4,48% 6,70 7,00 6,70 7,00 6,77 6,69 346.100
02/02/2021 0,00 / 0,00% 6,32 6,85 6,32 6,70 6,71 6,40 245.300