• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:11:15 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
24,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+3,00%)
Tham chiếu
23,30
Mở cửa
24,90
Cao nhất
24,90
Thấp nhất
23,60
Khối lượng
8.163.600
KLTB 10 ngày
3.644.650
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
5,78
Giá đóng cửa ngày 24/05/2021
17,70 -0,15/-0,84%
Mở cửa 18,00
Cao nhất 18,40
Thấp nhất 17,70
Khối lượng 2.006.400
Giá điều chỉnh 17,70
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/05/2021 -0,15 / -0,84% 18,00 18,40 17,70 17,70 17,89 17,70 2.006.400
21/05/2021 -0,45 / -2,46% 17,70 18,30 17,45 17,85 17,74 17,85 2.631.800
20/05/2021 -0,70 / -3,68% 18,50 18,65 18,10 18,30 18,35 18,30 3.026.100
19/05/2021 -0,25 / -1,30% 19,40 19,60 18,90 19,00 19,18 19,00 3.957.800
18/05/2021 +0,80 / +4,34% 18,85 19,65 18,70 19,25 18,70 19,25 3.053.500
17/05/2021 -0,75 / -3,91% 18,80 18,80 17,90 18,45 17,90 18,45 4.511.400
14/05/2021 -1,05 / -5,19% 20,00 20,70 19,10 19,20 19,71 19,20 4.701.800
13/05/2021 +1,25 / +6,58% 19,80 20,30 19,10 20,25 20,04 20,25 4.218.200
12/05/2021 +0,90 / +4,97% 18,10 19,00 18,05 19,00 18,58 19,00 4.406.700
11/05/2021 -0,40 / -2,16% 19,30 19,45 18,10 18,10 18,96 18,10 5.421.700
10/05/2021 +1,20 / +6,94% 17,40 18,50 17,40 18,50 18,37 18,50 2.071.900
07/05/2021 +0,95 / +5,81% 16,20 17,45 15,85 17,30 16,98 17,30 6.002.800
06/05/2021 -0,20 / -1,21% 16,50 16,75 16,10 16,35 16,44 16,35 2.373.300
05/05/2021 +0,25 / +1,53% 16,45 17,00 16,25 16,55 16,67 16,55 2.349.900
04/05/2021 +0,95 / +6,19% 14,70 16,30 14,60 16,30 15,72 16,30 3.592.000
29/04/2021 +0,25 / +1,66% 15,20 15,80 15,10 15,35 15,46 15,35 1.981.900
28/04/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,40 14,75 15,10 15,02 15,10 1.318.300
27/04/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,35 14,40 15,10 15,02 15,10 1.051.000
26/04/2021 -0,35 / -2,27% 15,60 15,95 15,10 15,10 15,46 15,10 1.711.200
23/04/2021 +1,00 / +6,92% 14,10 15,45 14,00 15,45 14,69 15,45 2.697.000
22/04/2021 -1,05 / -6,77% 15,10 15,50 14,45 14,45 14,85 14,45 2.608.128
20/04/2021 -0,85 / -5,20% 16,35 16,35 15,30 15,50 15,80 15,50 3.299.500
19/04/2021 +0,25 / +1,55% 16,50 16,80 15,40 16,35 16,27 16,35 3.584.000
16/04/2021 +0,35 / +2,22% 15,80 16,70 15,15 16,10 15,96 16,10 3.595.800
15/04/2021 +1,00 / +6,78% 14,85 15,75 14,80 15,75 15,51 15,75 4.191.900
14/04/2021 +0,95 / +6,88% 13,50 14,75 13,30 14,75 14,16 14,75 4.982.200
13/04/2021 +0,40 / +2,99% 14,25 14,25 13,50 13,80 13,94 13,80 3.759.900
12/04/2021 +0,35 / +2,68% 13,20 13,85 13,00 13,40 13,50 13,40 3.863.900
09/04/2021 +0,80 / +6,53% 12,15 13,10 11,95 13,05 12,66 13,05 3.112.900
08/04/2021 0,00 / 0,00% 12,45 12,45 12,00 12,25 12,25 12,25 1.428.500