• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,40 +8,02/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:04:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,40   +8,02/+0,65%  |   HNX-INDEX   308,49   +2,53/+0,83%  |   UPCOM-INDEX   93,40   +0,28/+0,30%  |   VN30   1.283,34   +10,63/+0,84%  |   HNX30   552,40   +6,59/+1,21%
25 Tháng Năm 2022 10:09:34 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
10:05:00 SA
11,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
11,40
Mở cửa
11,50
Cao nhất
11,60
Thấp nhất
11,15
Khối lượng
130.700
KLTB 10 ngày
640.970
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
10,50
Giá đóng cửa ngày 26/08/2021
17,40 -0,10/-0,57%
Mở cửa 18,00
Cao nhất 18,00
Thấp nhất 17,00
Khối lượng 1.832.100
Giá điều chỉnh 17,40
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/08/2021 -0,10 / -0,57% 18,00 18,00 17,00 17,40 17,67 17,40 1.832.100
25/08/2021 +1,10 / +6,71% 16,30 17,50 15,80 17,50 16,75 17,50 3.241.200
24/08/2021 -0,60 / -3,53% 17,00 17,30 16,00 16,40 16,50 16,40 2.362.800
23/08/2021 -0,40 / -2,30% 17,40 17,75 17,00 17,00 17,37 17,00 2.194.100
20/08/2021 -0,65 / -3,60% 18,30 18,80 17,00 17,40 18,17 17,40 6.336.200
19/08/2021 +0,35 / +1,98% 17,40 18,15 17,40 18,05 17,87 18,05 2.305.100
18/08/2021 -0,20 / -1,12% 17,90 18,20 17,45 17,70 17,84 17,70 1.846.000
17/08/2021 +0,70 / +4,07% 17,50 18,20 17,50 17,90 17,82 17,90 4.496.000
16/08/2021 +1,10 / +6,83% 16,40 17,20 16,30 17,20 16,76 17,20 3.975.600
13/08/2021 0,00 / 0,00% 16,05 16,40 15,70 16,10 15,98 16,10 1.602.000
12/08/2021 +0,10 / +0,63% 15,85 16,70 15,80 16,10 16,09 16,10 1.884.700
11/08/2021 -0,30 / -1,84% 16,30 16,40 16,00 16,00 16,16 16,00 1.662.500
10/08/2021 +0,10 / +0,62% 16,35 16,50 16,20 16,30 16,31 16,30 1.865.300
09/08/2021 +0,15 / +0,93% 15,70 16,20 15,70 16,20 16,03 16,20 1.275.200
06/08/2021 +0,25 / +1,58% 15,90 16,40 15,90 16,05 16,14 16,05 1.876.200
05/08/2021 +0,70 / +4,64% 15,10 15,80 14,90 15,80 15,57 15,80 2.250.500
04/08/2021 +0,20 / +1,34% 15,00 15,20 14,90 15,10 15,07 15,10 1.474.700
03/08/2021 -0,25 / -1,65% 15,30 15,30 14,75 14,90 14,99 14,90 1.573.800
02/08/2021 +0,45 / +3,06% 14,70 15,45 14,55 15,15 15,04 15,15 2.500.900
30/07/2021 +0,10 / +0,68% 14,70 14,95 14,45 14,70 14,64 14,70 1.548.700
29/07/2021 +0,20 / +1,39% 14,50 14,75 14,40 14,60 14,53 14,60 834.100
28/07/2021 +0,05 / +0,35% 14,50 14,65 14,35 14,40 14,51 14,40 748.700
27/07/2021 +0,15 / +1,06% 14,50 14,65 14,25 14,35 14,45 14,35 806.300
26/07/2021 -0,05 / -0,35% 13,95 14,35 13,85 14,20 14,03 14,20 2.245.975
23/07/2021 -0,50 / -3,39% 14,50 14,70 14,20 14,25 14,40 14,25 1.142.100
22/07/2021 +0,05 / +0,34% 14,65 15,15 14,30 14,75 14,69 14,75 886.400
21/07/2021 -0,20 / -1,34% 15,25 15,25 14,60 14,70 14,90 14,70 1.784.297
20/07/2021 +0,75 / +5,30% 14,15 14,95 13,80 14,90 14,22 14,90 1.086.600
19/07/2021 -1,05 / -6,91% 15,20 15,20 14,15 14,15 14,54 14,15 1.671.000
16/07/2021 +0,55 / +3,75% 14,95 15,40 14,90 15,20 15,19 15,20 1.497.100