• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:55:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 1:03:46 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
12:55:01 CH
12,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,50%)
Tham chiếu
12,00
Mở cửa
12,10
Cao nhất
12,40
Thấp nhất
12,00
Khối lượng
364.200
KLTB 10 ngày
668.800
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
10,50
Giá đóng cửa ngày 28/09/2021
20,80 +1,35/+6,94%
Mở cửa 19,45
Cao nhất 20,80
Thấp nhất 19,00
Khối lượng 3.168.600
Giá điều chỉnh 20,80
Giá quá khứ của TLH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/09/2021 +1,35 / +6,94% 19,45 20,80 19,00 20,80 20,05 20,80 3.168.600
27/09/2021 -1,45 / -6,94% 20,80 21,30 19,45 19,45 20,25 19,45 3.374.700
24/09/2021 -0,80 / -3,69% 21,50 22,00 20,70 20,90 21,18 20,90 3.473.000
23/09/2021 -0,40 / -1,81% 22,20 22,50 21,70 21,70 22,06 21,70 2.458.300
22/09/2021 -0,30 / -1,34% 22,50 22,50 21,70 22,10 22,01 22,10 2.651.800
21/09/2021 +0,20 / +0,90% 21,35 22,75 21,30 22,40 21,88 22,40 4.673.900
20/09/2021 -1,15 / -4,93% 23,35 23,35 21,90 22,20 22,55 22,20 5.274.700
17/09/2021 +0,75 / +3,32% 22,35 23,70 22,20 23,35 23,00 23,35 4.312.400
16/09/2021 +0,55 / +2,49% 22,70 22,85 22,15 22,60 22,57 22,60 4.639.400
15/09/2021 +1,40 / +6,78% 20,70 22,05 20,35 22,05 21,45 22,05 4.778.900
14/09/2021 +0,45 / +2,23% 20,20 20,90 20,20 20,65 20,58 20,65 2.679.700
13/09/2021 -0,90 / -4,27% 21,00 21,20 19,95 20,20 20,50 20,20 3.774.700
10/09/2021 -0,30 / -1,40% 21,50 21,55 20,80 21,10 21,16 21,10 3.356.100
09/09/2021 +0,40 / +1,90% 21,00 21,85 21,00 21,40 21,44 21,40 2.842.500
08/09/2021 +0,70 / +3,45% 20,30 21,20 20,00 21,00 20,71 21,00 4.175.600
07/09/2021 -1,10 / -5,14% 21,50 21,95 20,20 20,30 20,81 20,30 5.996.400
06/09/2021 +1,40 / +7,00% 20,40 21,40 20,30 21,40 21,13 21,40 5.565.800
01/09/2021 +0,60 / +3,09% 19,30 20,00 19,30 20,00 19,68 20,00 3.455.700
31/08/2021 +0,50 / +2,65% 20,10 20,20 19,30 19,40 19,85 19,40 5.476.000
30/08/2021 +1,20 / +6,78% 18,10 18,90 17,80 18,90 18,60 18,90 8.343.900
27/08/2021 +0,30 / +1,72% 17,05 17,80 16,70 17,70 17,29 17,70 1.950.000
26/08/2021 -0,10 / -0,57% 18,00 18,00 17,00 17,40 17,67 17,40 1.832.100
25/08/2021 +1,10 / +6,71% 16,30 17,50 15,80 17,50 16,75 17,50 3.241.200
24/08/2021 -0,60 / -3,53% 17,00 17,30 16,00 16,40 16,50 16,40 2.362.800
23/08/2021 -0,40 / -2,30% 17,40 17,75 17,00 17,00 17,37 17,00 2.194.100
20/08/2021 -0,65 / -3,60% 18,30 18,80 17,00 17,40 18,17 17,40 6.336.200
19/08/2021 +0,35 / +1,98% 17,40 18,15 17,40 18,05 17,87 18,05 2.305.100
18/08/2021 -0,20 / -1,12% 17,90 18,20 17,45 17,70 17,84 17,70 1.846.000
17/08/2021 +0,70 / +4,07% 17,50 18,20 17,50 17,90 17,82 17,90 4.496.000
16/08/2021 +1,10 / +6,83% 16,40 17,20 16,30 17,20 16,76 17,20 3.975.600