• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 3:32:59 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
16,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
16,85
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,60
Khối lượng
457.400
KLTB 10 ngày
914.600
Cao nhất 52 tuần
24,90
Thấp nhất 52 tuần
6,32
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
28/01/2022 16,70 482 830.500 475 1.324.400 -493.900 457.400 7.651.584
27/01/2022 16,70 529 1.035.900 444 1.140.100 -104.200 281.300 4.697.704
26/01/2022 16,80 555 1.042.000 646 1.379.100 -337.100 467.000 7.891.978
25/01/2022 16,65 727 1.563.400 585 1.316.200 247.200 564.000 9.167.933
24/01/2022 16,05 1.126 2.273.000 680 3.344.200 -1.071.200 1.498.500 24.456.000
21/01/2022 17,20 791 1.802.900 650 2.356.000 -553.100 742.000 12.776.201
20/01/2022 17,15 923 1.379.900 639 1.040.900 339.000 587.300 9.954.712
19/01/2022 16,50 1.197 1.547.100 657 1.902.500 -355.400 951.100 15.794.661
18/01/2022 17,00 1.648 2.348.900 1.048 2.991.300 -642.400 1.723.900 29.687.265
17/01/2022 18,25 1.714 2.356.700 1.046 4.303.700 -1.947.000 1.873.500 35.139.628
14/01/2022 19,60 769 1.356.000 916 2.352.800 -996.800 784.200 15.370.751
13/01/2022 19,75 1.517 3.172.500 1.613 3.903.100 -730.600 1.806.200 35.635.000
12/01/2022 19,40 1.460 2.520.600 1.120 2.476.400 44.200 1.361.600 26.378.000
11/01/2022 19,35 1.635 2.243.600 896 2.514.900 -271.300 1.262.800 24.688.000
10/01/2022 19,65 2.163 3.594.700 1.757 4.580.500 -985.800 2.279.900 45.250.999
07/01/2022 19,95 1.946 2.737.200 1.169 2.879.800 -142.600 1.343.900 26.804.000
06/01/2022 19,95 2.096 2.939.400 1.255 3.238.500 -299.100 1.837.900 36.858.485
05/01/2022 20,30 1.559 2.296.400 1.209 2.944.600 -648.200 1.319.400 26.888.000
04/01/2022 20,45 1.499 2.131.600 1.388 3.266.900 -1.135.300 1.208.800 24.846.799
31/12/2021 20,40 2.036 3.893.600 1.972 4.365.700 -472.100 2.049.000 41.700.000