• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 902,98 -1,00/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:40:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    902,98   -1,00/-0,11%  |   HNX-INDEX   131,82   +0,08/+0,06%  |   UPCOM-INDEX   61,51   -0,02/-0,03%  |   VN30   856,10   -0,10/-0,01%  |   HNX30   246,53   +1,63/+0,67%
30 Tháng Chín 2020 1:45:01 CH - Mở cửa
CTCP VICEM Thương mại Xi măng (TMX : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2020
1:40:00 CH
12,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
12,00
Mở cửa
12,00
Cao nhất
12,00
Thấp nhất
12,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
30
Cao nhất 52 tuần
16,90
Thấp nhất 52 tuần
9,80
13/08 TMX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
31/07 TMX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 - HNX
22/07 TMX: Báo cáo tài chính quý 2/2020 - HNX
09/07 TMX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC - HNX
07/07 TMX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Phan Minh Ngọc - HNX
06/07 TMX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
29/06 TMX: CBTT v.v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán 2020 - HNX
18/06 TMX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/06 TMX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
26/05 TMX: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
22/04 TMX: Báo cáo tài chính quý 1/2020 - HNX
15/04 TMX: Công văn xin tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 - HNX
11/03 TMX: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
11/03 TMX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
10/03 TMX: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
10/03 TMX: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
04/03 TMX: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HNX
30/01 TMX: Báo cáo quản trị công ty năm 2019 - HNX
22/01 TMX: Báo cáo tài chính quý 4/2019 - HNX
22/10 TMX: Báo cáo tài chính quý 3/2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  1.090 19,00 0,53%
ACE  0 28,00 0,00%
ADP  0 21,20 0,00%
BCC  223.200 7,40 0,00%
BDT  2.000 17,30 0,00%
BHC  0 3,40 0,00%
BHV  0 5,20 0,00%
BMF  0 17,70 0,00%
BMP  83.930 59,80 0,84%
BT6  0 1,10 0,00%