• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:12:08 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Thống Nhất (TNC : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
67,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-4,50 (-6,29%)
Tham chiếu
71,50
Mở cửa
75,00
Cao nhất
75,00
Thấp nhất
67,00
Khối lượng
2.000
KLTB 10 ngày
2.790
Cao nhất 52 tuần
75,00
Thấp nhất 52 tuần
25,60
11/08 TNC: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
11/08 TNC: Giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2022 trước và sau soát xét - HOSE
20/07 TNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
15/07 TNC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 - HOSE
15/07 TNC: Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 15/07/2022 - HOSE
13/07 TNC: Đính chính báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Trung Đức - HOSE
06/07 TNC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 - HOSE
30/06 TNC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
23/06 TNC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 - HOSE
23/06 TNC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
22/06 TNC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Dương Thị Kiều Anh, Lê Trung Đức - HOSE
21/06 TNC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Phan Văn Tiến - HOSE
21/06 TNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021 - HOSE
21/06 TNC: Nghị quyết HĐQT số 03/2022 ngày 21/06/2022 - HOSE
14/06 TNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
06/06 TNC: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
19/05 TNC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Hưng Nhơn - HOSE
16/05 TNC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Dương Thị Kiều Anh - HOSE
16/05 TNC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TNHH Hưng Nhơn - HOSE
16/05 TNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Hưng Nhơn - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  5.069.400 12,55 -0,79%
ABS  350.100 13,30 -0,37%
APC  8.800 19,15 0,79%
APH  1.716.600 14,10 0,00%
APP  200 6,90 -4,17%
BMP  71.900 67,20 0,30%
BRC  4.900 13,60 0,00%
BRR  100 21,00 -4,11%
CSV  482.200 47,20 3,51%
DAG  384.900 6,94 -0,14%