• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
22 Tháng Mười 2021 10:35:16 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Thống Nhất (TNC : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
37,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
37,50
Mở cửa
35,00
Cao nhất
37,50
Thấp nhất
35,00
Khối lượng
3.800
KLTB 10 ngày
5.010
Cao nhất 52 tuần
41,10
Thấp nhất 52 tuần
23,50
15/10 TNC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Kim Chi - HOSE
13/10 TNC: Giải trình nguyên nhân thay đổi LNST quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
11/10 TNC: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
11/10 TNC: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi - HOSE
11/10 TNC: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
08/10 TNC: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành Viên Ban KTNB - HOSE
08/10 TNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt - HOSE
04/10 TNC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
01/10 TNC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các vị trí tại HĐQT - HOSE
30/09 TNC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niêm năm 2021 - HOSE
14/09 TNC: Thông báo về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
23/08 TNC: Nhắc nhở chậm giải trình chênh lệch KQKD - HOSE
19/08 TNC: Giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - HOSE
18/08 TNC: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
16/08 TNC: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC soát xét so với trước soát xét - HOSE
13/08 TNC: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét - HOSE
05/08 TNC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán - HOSE
05/08 TNC: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021 - HOSE
02/08 TNC: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HOSE
28/07 Doanh nghiệp cao su thiên nhiên tiếp tục lãi lớn quý II nhờ giá bán tăng mạnh - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  4.055.900 16,15 1,57%
ABS  819.000 19,20 -1,29%
APC  27.200 22,20 0,00%
APH  3.069.100 41,10 1,36%
APP  30.600 12,70 -1,55%
BRC  2.900 16,20 0,00%
BRR  4.500 23,90 3,02%
BVN  0 10,90 0,00%
CSV  1.481.400 44,60 -4,09%
DAG  594.800 6,36 -0,78%