• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 9:46:20 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Thống Nhất (TNC : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
35,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
35,10
Mở cửa
35,10
Cao nhất
35,10
Thấp nhất
35,10
Khối lượng
1.700
KLTB 10 ngày
7.230
Cao nhất 52 tuần
41,10
Thấp nhất 52 tuần
23,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 51,00%
Sở hữu nước ngoài 0,58%
Sở hữu khác 48,42%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu --- 9.818.700 51,01% 30/06/2021
Phan Văn Tiến --- 1.347.610 7,00% 22/09/2020
Công ty TNHH Hưng Nhơn --- 1.000.000 5,19% 30/06/2021
Lê Thị Thanh Thanh --- 791.100 4,11% 30/06/2021
Đỗ Khắc Tùng Thành viên HĐQT 400.000 2,08% 30/06/2021
Nguyễn Văn Tuấn --- 49.680 0,26% 30/06/2021
Nguyễn Hữu Mạnh Nhường Chủ tịch HĐQT 1.200 0,01% 31/12/2019
Đoàn Thị Kim Hạnh --- 500 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Tuấn --- 100 0,00% 31/12/2019