• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.242,02 +10,36/+0,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:30:06 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.242,02   +10,36/+0,84%  |   HNX-INDEX   294,66   +0,87/+0,30%  |   UPCOM-INDEX   83,79   +0,78/+0,94%  |   VN30   1.270,55   +17,29/+1,38%  |   HNX30   449,76   +1,53/+0,34%
12 Tháng Tư 2021 11:31:38 SA - Mở cửa
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB : HOSE)
Cập nhật ngày 12/04/2021
11:30:08 SA
28,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
28,80
Mở cửa
29,10
Cao nhất
29,10
Thấp nhất
28,80
Khối lượng
3.897.800
KLTB 10 ngày
4.096.340
Cao nhất 52 tuần
31,00
Thấp nhất 52 tuần
17,00
09/04 SSI Research ước tính lợi nhuận quý I của 22 doanh nghiệp - Người đồng hành
02/04 TPB: TPBank đặt mục tiêu lãi 5.500 tỷ đồng, tiếp tục đề xuất không chia cổ tức năm 2021 - Vietnam Finance
02/04 TPB: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
31/03 TPB: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
25/03 TPB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 - HOSE
21/03 Cổ phiếu kín room bớt 'nóng’ với khối ngoại - Người đồng hành
16/03 TPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Sỹ Hối - HOSE
12/03 TPB: Quyết định của NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động - HOSE
12/03 TPB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
05/03 TPB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
05/03 TPB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
09/02 TPB: Thông báo Quyết định của NHNNVN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của TPB - HOSE
29/01 TPB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
24/12 TPB: Chìa khóa giúp TPBank lột xác từ ngân hàng ‘đứng chót’ sang vị thế dẫn đầu - VietNam Finance
22/12 TPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SP - HOSE
21/12 TPB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
18/12 TPB: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
15/12 TPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SP - HOSE
07/12 TPB: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
07/12 TPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức , tăng vốn điều lệ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  4.235.900 18,00 1,69%
ACB  6.285.800 34,70 0,87%
BAB  27.200 28,80 -0,69%
BID  3.434.900 44,15 -0,34%
BVB  1.304.600 14,90 -1,32%
CTG  8.334.600 42,75 0,59%
EIB  811.800 22,60 0,67%
EVF  284.900 12,40 -0,80%
HDB  6.189.600 27,55 -1,61%
KLB  705.600 26,60 14,66%