• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 5:26:24 CH - Mở cửa
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
43,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,14%)
Tham chiếu
43,70
Mở cửa
43,75
Cao nhất
44,00
Thấp nhất
43,10
Khối lượng
2.698.400
KLTB 10 ngày
3.752.420
Cao nhất 52 tuần
44,50
Thấp nhất 52 tuần
21,50
23/10 TPB: TPBank giữ vững vị trí trong tốp 10 ngân hàng thương mại uy tín - VietNamPlus
19/10 TPB: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
17/10 TPB: CEO TPBank - CAR hiện trên 13%, có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn - Người đồng hành
08/10 TPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thu Hương - HOSE
08/10 TPB: Thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Tất Cường - HOSE
05/10 TPB: Hết quý III, tổng tài sản TPBank tăng 35% so với cùng kỳ - Người đồng hành
05/10 TPB: SoftBank nhận 'sang tay' 23 triệu cổ phiếu TPB? - Người đồng hành
05/10 TPB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
04/10 TPB: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
01/10 TPB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
01/10 TPB: TPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng đồng thời Basel III và IFRS 9 - BizLive
30/09 TPB: Các công ty liên quan đến SoftBank đăng ký mua hơn 28 triệu cổ phiếu TPB - Người đồng hành
30/09 TPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH JB - HOSE
30/09 TPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SP - HOSE
30/09 TPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ FPT CAPITAL - HOSE
30/09 TPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SBI VEN HOLDINGS PTE.LTD - HOSE
27/09 TPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
27/09 TPB: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
24/09 TPB: TPBank có thể nhận thêm 'room' tín dụng, khi tăng gần 17% trong 8 tháng? - Người đồng hành
20/09 TPB: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  938.000 21,00 -0,47%
ACB  3.827.100 31,60 -0,47%
BAB  43.900 21,60 -0,46%
BID  1.054.900 39,30 -0,51%
BVB  3.579.600 20,40 -2,86%
CTG  4.273.800 29,65 -0,34%
EIB  168.200 23,40 0,86%
EVF  765.200 17,40 1,75%
HDB  2.476.900 24,55 -0,20%
KLB  287.700 23,50 0,00%