• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:55:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   310,97   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   86,14   0,00/0,00%  |   VN30   1.427,55   0,00/0,00%  |   HNX30   494,31   0,00/0,00%
30 Tháng Bảy 2021 9:00:16 SA - Mở cửa
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB : HOSE)
Cập nhật ngày 30/07/2021
8:55:00 SA
34,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
34,70
Mở cửa
34,70
Cao nhất
34,70
Thấp nhất
34,70
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
6.071.820
Cao nhất 52 tuần
40,90
Thấp nhất 52 tuần
20,60
29/07 TPB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
27/07 TPB: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TPB - HOSE
13/07 TPB: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vào CTCP CK Tiên Phong - HOSE
08/07 TPB: HoSE nhận hồ sơ chào bán riêng lẻ của TPBank - Người đồng hành
07/07 TPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn TPB - HOSE
07/07 TPB: Nghị quyết HĐQT về việc công đoàn công ty mua lại cổ phiếu ESOP - HOSE
06/07 TPB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TPB - HOSE
05/07 TPB: TPBank lãi 3.007 tỷ đồng nửa đầu năm - Người đồng hành
25/06 TPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị tư vấn và chi phí tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
21/06 TPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho TPB tăng vốn điều lệ - HOSE
21/06 TPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
07/06 TPB: TPBank lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu - BizLIVE
07/06 TPB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 - HOSE
21/05 TPB: TPBank bán xong 40 triệu cổ phiếu quỹ, ước thu về 1.136 tỷ đồng - VietNam Finance
20/05 TPB: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ - HOSE
20/05 TPB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
18/05 TPB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
13/05 TPB: Đường dẫn Điều lệ sửa đổi và các Quy chế - HOSE
23/04 TPB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
23/04 TPB: Link công bố cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  0 19,80 0,00%
ACB  0 34,15 0,00%
BAB  0 22,70 0,00%
BID  0 41,00 0,00%
BVB  0 18,80 0,00%
CTG  0 33,90 0,00%
EIB  0 26,00 0,00%
EVF  0 10,10 0,00%
HDB  0 33,40 0,00%
KLB  0 21,30 0,00%