• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
07 Tháng Mười Hai 2021 12:10:38 SA - Mở cửa
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB : HOSE)
Cập nhật ngày 06/12/2021
2:56:57 CH
47,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
47,00
Mở cửa
46,60
Cao nhất
47,80
Thấp nhất
45,00
Khối lượng
4.309.000
KLTB 10 ngày
5.057.580
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
06/12/2021 0,00 / 0,00% 46,60 47,80 45,00 47,00 46,72 47,00 4.309.000
03/12/2021 -1,40/-2,89% 48,90 49,00 47,00 47,00 48,35 47,00 3.624.400
02/12/2021 +0,15/+0,31% 48,05 49,90 48,05 48,40 49,23 48,40 5.774.000
01/12/2021 +3,15/+6,98% 45,00 48,25 44,80 48,25 46,64 48,25 5.781.300
30/11/2021 -2,10/-4,45% 47,90 47,90 44,50 45,10 46,17 45,10 6.316.500
29/11/2021 -0,30/-0,63% 46,50 48,00 46,50 47,20 47,26 47,20 2.430.200
26/11/2021 -1,70/-3,46% 49,10 49,20 47,50 47,50 48,28 47,50 3.319.200
25/11/2021 +0,10/+0,20% 49,50 49,50 48,15 49,20 48,77 49,20 4.304.700
24/11/2021 +0,40/+0,82% 48,70 49,85 47,70 49,10 49,08 49,10 7.302.100
23/11/2021 +2,20/+4,73% 47,50 48,70 46,50 48,70 47,93 48,70 8.005.849
22/11/2021 +3,00/+6,90% 44,00 46,50 43,50 46,50 46,16 46,50 10.194.000
19/11/2021 +0,55/+1,28% 42,90 44,50 42,85 43,50 43,67 43,50 3.155.700
18/11/2021 -0,30/-0,69% 43,15 43,30 42,95 42,95 43,09 42,95 2.382.100
17/11/2021 -0,45/-1,03% 44,00 44,00 43,20 43,25 43,45 43,25 2.572.000
16/11/2021 -0,25/-0,57% 44,00 44,20 43,70 43,70 43,96 43,70 2.533.500
15/11/2021 +0,45/+1,03% 44,20 44,20 43,50 43,95 43,87 43,95 2.505.800
12/11/2021 +0,50/+1,16% 43,10 43,80 42,70 43,50 42,92 43,50 1.883.100
11/11/2021 -1,00/-2,27% 44,00 44,10 42,80 43,00 43,18 43,00 2.618.500
10/11/2021 +0,60/+1,38% 43,20 44,00 43,05 44,00 43,38 44,00 1.944.200
09/11/2021 -0,40/-0,91% 44,00 44,00 43,20 43,40 43,65 43,40 2.336.200