• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.273,47 +11,14/+0,88%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.273,47   +11,14/+0,88%  |   HNX-INDEX   305,87   +2,45/+0,81%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.292,89   +11,93/+0,93%  |   HNX30   566,26   +4,24/+0,75%
15 Tháng Tám 2022 11:53:15 SA - Mở cửa
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
11:45:02 SA
28,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,05%)
Tham chiếu
28,60
Mở cửa
28,95
Cao nhất
29,30
Thấp nhất
28,70
Khối lượng
3.263.200
KLTB 10 ngày
2.446.970
Cao nhất 52 tuần
53,50
Thấp nhất 52 tuần
24,80
TPB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
19/07/2022 Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- Mua 205.000 Biểu đồ
14/07/2022 Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- Đăng ký mua 205.000 Biểu đồ
28/01/2022 Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- Mua 51.240 Biểu đồ
04/01/2022 Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- Đăng ký mua 51.240 Biểu đồ
04/01/2022 Phạm Đông Anh Phó Tổng giám đốc Bán 45.000 Biểu đồ
17/12/2021 Đỗ Quỳnh Anh --- Mua 1.000.000 Biểu đồ
17/12/2021 Đỗ Quỳnh Anh --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
14/12/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- Mua 146.400 Biểu đồ
13/12/2021 Phạm Đông Anh Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 45.000 Biểu đồ
08/12/2021 Lê Hồng Nam Phó Tổng giám đốc Bán 45.000 Biểu đồ
01/12/2021 Lê Hồng Nam Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 45.000 Biểu đồ
17/11/2021 Đỗ Quỳnh Anh --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
17/11/2021 Đỗ Quỳnh Anh --- Mua 1.000.000 Biểu đồ
15/11/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- Đăng ký mua 282.800 Biểu đồ
03/11/2021 SBI Ven Holdings Pte. Ltd. --- Mua 4.200.000 Biểu đồ
03/11/2021 Công ty TNHH JB --- Mua 7.850.000 Biểu đồ
03/11/2021 Công ty TNHH SP --- Mua 7.850.000 Biểu đồ
03/11/2021 CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT --- Mua 4.200.000 Biểu đồ
05/10/2021 Công ty TNHH SP --- Đăng ký mua 8.200.000 Biểu đồ
05/10/2021 SBI Ven Holdings Pte. Ltd. --- Đăng ký mua 6.000.000 Biểu đồ