• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 3:47:38 SA - Mở cửa
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
40,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,15 (+5,56%)
Tham chiếu
38,65
Mở cửa
38,80
Cao nhất
40,80
Thấp nhất
38,60
Khối lượng
11.835.000
KLTB 10 ngày
8.011.230
Cao nhất 52 tuần
40,90
Thấp nhất 52 tuần
21,50
TPB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/09/2021 Đỗ Tất Cường --- Đăng ký bán 17.300 Biểu đồ
01/09/2021 Đỗ Tất Cường --- Bán 17.300 Biểu đồ
31/08/2021 Nguyễn Thị Thu Hương --- Bán 108.100 Biểu đồ
11/08/2021 Nguyễn Thị Thu Hương --- Đăng ký bán 108.100 Biểu đồ
04/08/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- Mua 126.000 Biểu đồ
12/07/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- Đăng ký mua 126.000 Biểu đồ
18/05/2021 Ngân Hàng TMCP Tiên Phong --- Bán 40.016.056 Biểu đồ
28/04/2021 Ngân Hàng TMCP Tiên Phong --- Đăng ký bán 40.016.056 Biểu đồ
12/04/2021 Lê Sỹ Hối --- Bán 20.000 Biểu đồ
12/04/2021 Lê Sỹ Hối --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
29/01/2021 Lê Sỹ Hối --- Mua 20.000 Biểu đồ
29/01/2021 Lê Sỹ Hối --- Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
18/12/2020 Công ty TNHH SP --- Đăng ký mua 5.016.704 Biểu đồ
18/12/2020 Công ty TNHH SP --- Mua 5.016.700 Biểu đồ
30/11/2020 Nguyễn Hưng Tổng giám đốc Mua 600.000 Biểu đồ
30/11/2020 Nguyễn Hồng Quân Phó Tổng giám đốc Mua 200.000 Biểu đồ
27/11/2020 Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc Mua 250.000 Biểu đồ
26/11/2020 Lê Hồng Nam Phó Tổng giám đốc Mua 225.000 Biểu đồ
26/11/2020 Lê Cẩm Tú Kế toán trưởng Mua 175.000 Biểu đồ
25/11/2020 Phạm Đông Anh Phó Tổng giám đốc Mua 225.000 Biểu đồ