• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,71 +7,38/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:35:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,71   +7,38/+0,58%  |   HNX-INDEX   306,64   +3,22/+1,06%  |   UPCOM-INDEX   92,73   -0,11/-0,12%  |   VN30   1.288,78   +7,82/+0,61%  |   HNX30   566,69   +4,67/+0,83%
15 Tháng Tám 2022 10:39:45 SA - Mở cửa
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:35:02 SA
29,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,45 (+1,57%)
Tham chiếu
28,60
Mở cửa
28,95
Cao nhất
29,30
Thấp nhất
28,70
Khối lượng
2.411.100
KLTB 10 ngày
2.391.760
Cao nhất 52 tuần
53,50
Thấp nhất 52 tuần
24,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 6,09%
Sở hữu nước ngoài 30,00%
Sở hữu khác 63,91%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI --- 93.824.624 5,93% 31/12/2021
CTCP FPT --- 83.611.959 5,29% 20/12/2021
PYN Elite Fund Management --- 80.828.782 5,11% 20/12/2021
SBI Ven Holdings Pte. Ltd. --- 71.138.031 4,50% 31/12/2021
Công ty TNHH SP --- 64.575.557 4,08% 31/12/2021
Công ty TNHH JB --- 64.546.657 4,08% 31/12/2021
Công ty TNHH VG --- 60.692.799 3,84% 31/12/2021
Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT 58.640.388 3,71% 31/12/2021
Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT 57.055.514 3,61% 31/12/2021
Công ty TNHH FD --- 55.176.377 3,49% 31/12/2021
Đỗ Minh Quân --- 52.829.180 3,34% 31/12/2021
Đỗ Quỳnh Anh --- 48.550.078 3,07% 31/12/2021
Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam --- 39.138.102 3,65% 31/12/2020
International Finance Corporation --- 29.210.500 2,73% 19/06/2018
Đỗ Minh Đức --- 17.592.114 1,11% 31/12/2021
Đỗ Vũ Phương Anh --- 17.592.114 1,11% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Hương --- 9.401.850 0,88% 19/06/2018
CTCP Chứng khoán SSI --- 8.000.000 0,75% 19/06/2018
Đỗ Anh Việt --- 5.586.164 0,52% 19/06/2018
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT --- 4.200.000 0,36% 08/11/2021
Lưu Thị Ánh Xuân --- 4.000.000 0,37% 19/06/2018
Đặng Quốc Thống --- 4.000.000 0,37% 19/06/2018
Đỗ Thị Thanh --- 4.000.000 0,37% 19/06/2018
Nguyễn Xuân Quang --- 2.000.000 0,19% 19/06/2018
Bùi Thị Thu Quỳnh --- 2.000.000 0,19% 19/06/2018
Trần Vũ Minh --- 1.469.906 0,14% 19/06/2018
Trung Thị Lâm Ngọc --- 1.411.592 0,09% 31/12/2021
Đặng Diệu Hương --- 1.300.000 0,12% 19/06/2018
Trương Gia Bình --- 1.100.000 0,10% 21/03/2018
Đan Truyền Thị Bích Mai --- 1.080.000 0,10% 19/06/2018
Nguyễn Thị Hường --- 1.000.000 0,09% 19/06/2018
Bùi Thị Thanh Hương --- 1.000.000 0,09% 30/06/2018
Đỗ Mạnh Giang --- 870.000 0,08% 19/06/2018
Nguyễn Hưng Tổng giám đốc 810.000 0,05% 31/12/2021
Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- 572.740 0,04% 21/07/2022
Đinh Thị Minh Nguyệt --- 500.000 0,05% 19/06/2018
Trần Văn Phong --- 454.690 0,04% 31/12/2020
Vũ Quốc Khánh --- 432.000 0,04% 21/03/2018
Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc 337.250 0,02% 31/12/2021
Khúc Văn Họa Phó Tổng giám đốc 281.465 0,02% 31/12/2021
Đinh Văn Chiến Phó Tổng giám đốc 270.000 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Hồng Quân Phó Tổng giám đốc 270.000 0,02% 31/12/2021
Lê Hồng Nam Phó Tổng giám đốc 243.000 0,02% 31/12/2021
Lê Cẩm Tú Kế toán trưởng 236.250 0,01% 31/12/2021
Phạm Đông Anh Phó Tổng giám đốc 180.000 0,01% 05/01/2022
Bùi Quang Cương Phó Tổng giám đốc 135.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Tâm --- 58.050 0,00% 31/12/2021
Thái Duy Nghĩa Thành viên Ban kiểm soát 24.148 0,00% 31/12/2021
Đinh Văn Phúc --- 2.956 0,00% 31/12/2021