• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 2:17:14 SA - Mở cửa
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
40,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,15 (+5,56%)
Tham chiếu
38,65
Mở cửa
38,80
Cao nhất
40,80
Thấp nhất
38,60
Khối lượng
11.835.000
KLTB 10 ngày
8.011.230
Cao nhất 52 tuần
40,90
Thấp nhất 52 tuần
21,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 6,09%
Sở hữu nước ngoài 30,00%
Sở hữu khác 63,91%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI --- 69.499.722 6,49% 31/12/2020
CTCP FPT --- 61.934.785 5,78% 30/11/2020
PYN Elite Fund Management --- 59.873.172 5,59% 30/11/2020
SBI Ven Holdings Pte. Ltd. --- 48.494.838 4,53% 31/12/2020
Công ty TNHH VG --- 44.957.629 4,20% 31/12/2020
Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT 43.437.325 4,05% 07/09/2021
Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT 42.263.344 3,94% 31/12/2020
Công ty TNHH FD --- 40.871.391 3,81% 31/12/2020
Công ty TNHH SP --- 39.983.746 3,73% 31/12/2020
Công ty TNHH JB --- 39.962.339 3,73% 31/12/2020
Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam --- 39.138.102 3,65% 31/12/2020
Đỗ Minh Quân --- 39.132.726 3,65% 31/12/2020
Đỗ Quỳnh Anh --- 33.963.021 3,17% 31/12/2020
International Finance Corporation --- 29.210.500 2,73% 19/06/2018
Đỗ Minh Đức --- 13.031.196 1,22% 31/12/2020
Đỗ Vũ Phương Anh --- 13.031.196 1,22% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Hương --- 9.401.850 0,88% 19/06/2018
CTCP Chứng khoán SSI --- 8.000.000 0,75% 19/06/2018
Đỗ Anh Việt --- 5.586.164 0,52% 19/06/2018
Lưu Thị Ánh Xuân --- 4.000.000 0,37% 19/06/2018
Đặng Quốc Thống --- 4.000.000 0,37% 19/06/2018
Đỗ Thị Thanh --- 4.000.000 0,37% 19/06/2018
Bùi Thị Thu Quỳnh --- 2.000.000 0,19% 19/06/2018
Nguyễn Xuân Quang --- 2.000.000 0,19% 19/06/2018
Trần Vũ Minh --- 1.469.906 0,14% 19/06/2018
Đặng Diệu Hương --- 1.300.000 0,12% 19/06/2018
Trương Gia Bình --- 1.100.000 0,10% 21/03/2018
Đan Truyền Thị Bích Mai --- 1.080.000 0,10% 19/06/2018
Trung Thị Lâm Ngọc --- 1.045.624 0,10% 31/12/2020
Nguyễn Thị Hường --- 1.000.000 0,09% 19/06/2018
Bùi Thị Thanh Hương --- 1.000.000 0,09% 30/06/2018
Đỗ Mạnh Giang --- 870.000 0,08% 19/06/2018
Nguyễn Hưng Tổng giám đốc 600.000 0,06% 31/12/2020
Đinh Thị Minh Nguyệt --- 500.000 0,05% 19/06/2018
Trần Văn Phong --- 454.690 0,04% 31/12/2020
Vũ Quốc Khánh --- 432.000 0,04% 21/03/2018
Nguyễn Việt Anh Phó Tổng giám đốc 250.000 0,02% 31/12/2020
Lê Hồng Nam Phó Tổng giám đốc 225.000 0,02% 31/12/2020
Phạm Đông Anh Phó Tổng giám đốc 225.000 0,02% 31/12/2020
Khúc Văn Họa Phó Tổng giám đốc 208.493 0,02% 31/12/2020
Nguyễn Hồng Quân Phó Tổng giám đốc 200.000 0,02% 31/12/2020
Đinh Văn Chiến Phó Tổng giám đốc 200.000 0,02% 31/12/2020
Lê Cẩm Tú Kế toán trưởng 175.000 0,02% 16/04/2021
Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong --- 126.000 0,01% 09/08/2021
Nguyễn Thị Thanh Tâm --- 50.000 0,00% 31/12/2020
Thái Duy Nghĩa Thành viên Ban kiểm soát 17.888 0,00% 31/12/2020
Đinh Văn Phúc --- 1.793 0,00% 30/06/2020