• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 5:41:17 CH - Mở cửa
CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn (TPS : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
30,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
30,00
Mở cửa
30,00
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
30,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
34,80
Thấp nhất 52 tuần
26,10
20/07 TPS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
09/06 Cổ phiếu tăng mạnh, các CTCK tranh thủ triển khai phương án tăng vốn - Người đồng hành
02/06 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
29/05 TPS: Thay đổi nhân sự - HNX
28/05 TPS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
18/05 TPS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản - HNX
07/05 TPS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
19/04 TPS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
19/04 TPS: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn - HNX
15/04 TPS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
30/03 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
29/03 TPS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
24/03 TPS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
16/03 TPS: Trương Thị Huỳnh Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 151.587 CP - HNX
16/03 TPS: Nguyễn Thu Hiền - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 130.625 CP - HNX
16/03 TPS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Mai Hồng Quỳ - HNX
16/03 TPS: Ngô Quang Hiển - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 217.788 CP - HNX
15/03 TPS: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
10/03 TPS: Nguyễn Thu Hiền - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 130.625 CP - HNX
10/03 TPS: Trương Thị Huỳnh Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 151.587 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  70.500 84,90 0,12%
BLN  0 12,00 0,00%
BSG  4.000 9,10 -3,19%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  65.000 27,30 -4,21%
CIA  57.500 14,10 0,00%
CLL  34.700 39,00 -0,26%
CXH  0 7,00 0,00%
DL1  8.663.800 10,00 -9,91%
DNL  0 20,00 0,00%