• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:51:57 CH - Mở cửa
CTCP Trường Sơn 532 (TS3 : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
11,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
11,00
Mở cửa
11,00
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
11,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
9,20
04/08 TS3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
07/06 TS3: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/05 TS3: Thay đổi nhân sự - HNX
19/05 TS3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
28/04 TS3: Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
09/04 TS3: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
09/04 TS3: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
08/04 TS3: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/04 TS3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
15/03 TS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
10/03 TS3: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
08/03 TS3: Thay thế Nghị quyết HĐQT ngày 02/3/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/03 TS3: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
04/01 TS3: Thay đổi nhân sự - HNX
11/11 TS3: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
04/11 TS3: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
11/09 TS3: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán - HNX
07/09 TS3: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/08 TS3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
18/08 TS3: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  100 10,40 -11,11%
ATB  0 2,30 0,00%
B82  0 2,30 0,00%
BAX  3.900 75,50 0,67%
BCE  571.800 15,30 2,68%
BCM  85.800 44,55 -0,11%
BHT  0 14,20 0,00%
BMN  0 8,40 0,00%
BOT  100 47,40 0,64%
BVL  3.600 21,90 5,29%