• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 11:00:27 CH - Mở cửa
CTCP Trường Sơn 532 (TS3 : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/10/2021
3:00:07 CH
11,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
11,00
Mở cửa
11,00
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
11,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
9,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Dũng
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Toàn
Thành viên HĐQT Ngô Văn Hoàn
Thành viên HĐQT Trương Xuân Thành
Thành viên HĐQT Bùi Xuân Chiến
Trưởng ban kiểm soát Phạm Văn Sơn
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Toản
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Phú Đại
Giám đốc Nguyễn Văn Toàn
Phó Giám đốc Hoàng Việt Dũng
Phó Giám đốc Ngô Văn Hoàn
Phó Giám đốc Trương Xuân Thành
Kế toán trưởng Bùi Xuân Chiến