• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 12:18:03 CH - Mở cửa
CTCP Trường Sơn 532 (TS3 : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
11,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
11,00
Mở cửa
11,00
Cao nhất
11,00
Thấp nhất
11,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
9,20
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn --- 2.639.224 68,52% 31/12/2020
Đặng Văn Quân --- 105.500 2,74% 31/12/2019
Vũ Đức Dũng Chủ tịch HĐQT 56.200 1,46% 31/12/2019
Ngô Văn Hoàn Thành viên HĐQT 36.100 0,94% 31/12/2019
Trương Xuân Thành Thành viên HĐQT 23.300 0,60% 31/12/2019
Trần Đức Tú --- 21.100 0,55% 31/12/2019
Bùi Xuân Chiến Thành viên HĐQT 19.100 0,50% 31/12/2019
Nguyễn Văn Toản Thành viên Ban kiểm soát 18.600 0,48% 31/12/2019
Phạm Văn Sơn Trưởng ban kiểm soát 9.100 0,24% 31/12/2019