• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 840,04 +2,24/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:50:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    840,04   +2,24/+0,27%  |   HNX-INDEX   113,35   -0,67/-0,59%  |   UPCOM-INDEX   56,10   +0,04/+0,08%  |   VN30   781,60   +0,89/+0,11%  |   HNX30   210,36   -1,02/-0,48%
06 Tháng Tám 2020 2:50:22 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF : HOSE)
Cập nhật ngày 06/08/2020
2:49:50 CH
3,22 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+3,21%)
Tham chiếu
3,12
Mở cửa
3,12
Cao nhất
3,32
Thấp nhất
3,12
Khối lượng
2.826.320
KLTB 10 ngày
2.308.799
Cao nhất 52 tuần
3,63
Thấp nhất 52 tuần
1,73
31/07 TTF: Giải trình KQKD quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
30/07 TTF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 - HOSE
01/07 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 - HOSE
05/05 TTF: Có lãi quý I nhờ nhận bồi thường của cổ đông - Người đồng hành
04/05 TTF: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019 - HOSE
29/04 TTF: Báo cáo thường niên năm 2019 - HOSE
28/04 TTF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HOSE
27/04 TTF: Giải trình chi tiết về việc vốn chủ sở hữu bị âm trên BCTCKT năm 2019 - HOSE
24/04 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT và thông qua bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới - HSX
24/04 TTF: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HSX
24/04 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - HSX
16/04 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HSX
14/04 Hàng loạt doanh nghiệp lộ nhiều vấn đề sau kiểm toán - Người đồng hành
13/04 TTF: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HSX
13/04 TTF: Lỗ hơn nghìn tỷ năm 2019, Gỗ Trường Thành lên kế hoạch lãi 70 tỷ năm 2020 - Người đồng hành
10/04 TTF: Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC năm 2019 trước và sau kiểm toán - HSX
31/03 TTF: Thư mời họp ĐHĐCĐTN 2020 - HSX
05/03 TTF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 - HSX
02/03 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 - HSX
02/03 TTF: Thông báo hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Lâm Nghiệp Trường Thành - HSX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
DLG  2.651.430 1,30 -2,26%
PID  0 6,30 0,00%
SAV  6.650 7,60 -3,18%
XHC  0 22,10 0,00%