• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 940,40 +1,37/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:55:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    940,40   +1,37/+0,15%  |   HNX-INDEX   140,67   +0,68/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   63,46   -0,29/-0,46%  |   VN30   909,19   +3,09/+0,34%  |   HNX30   259,46   +1,07/+0,41%
22 Tháng Mười 2020 1:55:44 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2020
1:55:03 CH
8,58 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,18 (+2,14%)
Tham chiếu
8,40
Mở cửa
8,41
Cao nhất
8,75
Thấp nhất
8,40
Khối lượng
2.631.450
KLTB 10 ngày
4.247.187
Cao nhất 52 tuần
8,75
Thấp nhất 52 tuần
1,73
21/09 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty - HOSE
09/09 TTF: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF - HOSE
08/09 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Viestones - HOSE
31/08 TTF: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2020 trước và sau soát xét - HOSE
29/08 TTF: Lãi ròng 6 tháng tăng 130% sau kiểm toán - Người đồng hành
27/08 TTF: "Vua gỗ" Võ Trường Thành đã hoàn thành chuyển giao tài sản cho công ty - Thời báo kinh doanh
26/08 TTF: ĐHĐCĐ đã thông qua phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn - HOSE
26/08 TTF: Ông Võ Trường Thành trả tài sản cho Gỗ Trường Thành - Người đồng hành
31/07 TTF: Giải trình KQKD quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
30/07 TTF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 - HOSE
01/07 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 - HOSE
05/05 TTF: Có lãi quý I nhờ nhận bồi thường của cổ đông - Người đồng hành
04/05 TTF: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019 - HOSE
29/04 TTF: Báo cáo thường niên năm 2019 - HOSE
28/04 TTF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HOSE
27/04 TTF: Giải trình chi tiết về việc vốn chủ sở hữu bị âm trên BCTCKT năm 2019 - HOSE
24/04 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT và thông qua bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới - HSX
24/04 TTF: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HSX
24/04 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - HSX
16/04 TTF: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HSX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
DLG  1.417.340 1,40 0,72%
PID  0 6,30 0,00%
SAV  23.310 15,00 -1,64%
XHC  0 23,00 0,00%