• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 906,44 +2,46/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:30:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    906,44   +2,46/+0,27%  |   HNX-INDEX   132,56   +0,82/+0,62%  |   UPCOM-INDEX   61,75   +0,23/+0,37%  |   VN30   858,96   +2,76/+0,32%  |   HNX30   247,98   +3,08/+1,26%
30 Tháng Chín 2020 2:33:00 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2020
2:30:00 CH
5,48 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,09 (+1,67%)
Tham chiếu
5,39
Mở cửa
5,39
Cao nhất
5,50
Thấp nhất
5,35
Khối lượng
3.191.900
KLTB 10 ngày
4.685.511
Cao nhất 52 tuần
5,59
Thấp nhất 52 tuần
1,73
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Mai Hữu Tín
Phó Chủ tịch HĐQT Vũ Xuân Dương
Thành viên HĐQT Dương Quốc Nam
Thành viên HĐQT Nguyễn Trọng Hiếu
Thành viên HĐQT Ngô Phương Hạnh
Thành viên HĐQT Phùng Thị Mỹ Lệ
Thành viên HĐQT Võ Quốc Lợi
Thành viên HĐQT Dương Trịnh Thụy Như
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Hiền
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Quang Trung
Thành viên Ban kiểm soát Hoàng Anh Tú
Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Hiếu
Phó Tổng giám đốc Lê Minh Ngọc
Giám đốc tài chính Mai Thanh Bình
Kế toán trưởng Mai Thanh Bình
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Văn Ngọc