• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 906,27 +2,29/+0,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:45:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    906,27   +2,29/+0,25%  |   HNX-INDEX   132,56   +0,82/+0,62%  |   UPCOM-INDEX   61,74   +0,22/+0,36%  |   VN30   858,93   +2,73/+0,32%  |   HNX30   247,98   +3,08/+1,26%
30 Tháng Chín 2020 2:45:08 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2020
2:45:01 CH
5,48 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,09 (+1,67%)
Tham chiếu
5,39
Mở cửa
5,39
Cao nhất
5,50
Thấp nhất
5,35
Khối lượng
3.191.900
KLTB 10 ngày
4.685.511
Cao nhất 52 tuần
5,59
Thấp nhất 52 tuần
1,73
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Truong Thanh Furniture Corporation Report 04/01/2016 KIS Tiếng Anh 4
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 04/01/2016 KIS Tiếng Việt 4
Truong Thanh Furniture Corporation Report 11/11/2015 KIS Tiếng Anh 4
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 11/11/2015 KIS Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 14/08/2014 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 04/06/2014 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 9
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 07/10/2013 FPT Securities Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 07/10/2013 DongA Securities Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) 03/05/2013 DongA Securities Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Gỗ Trường Thành (TFF)_Khuyến nghị NẮM GIỮ 17/10/2012 Bao Viet Securities Tiếng Việt 13
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành _khuyến nghị NẮM GIỮ 19/10/2011 FPT Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 22/06/2010 VDSC Tiếng Việt 8
Báo cáo khuyến nghị cổ phiếu CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 09/09/2009 Kim Long Securities Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích CTCP tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 25/05/2009 HSC Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 19/03/2009 VCBS Tiếng Việt 4
3rd Quarter Analysis Report of Truong Thanh Furniture Corporation 17/11/2008 HSC Tiếng Anh 6