• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 905,79 +1,81/+0,20%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    905,79   +1,81/+0,20%  |   HNX-INDEX   132,38   +0,64/+0,48%  |   UPCOM-INDEX   61,75   +0,23/+0,38%  |   VN30   858,61   +2,41/+0,28%  |   HNX30   247,87   +2,97/+1,21%
30 Tháng Chín 2020 2:26:49 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF : HOSE)
Cập nhật ngày 30/09/2020
2:25:00 CH
5,44 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,93%)
Tham chiếu
5,39
Mở cửa
5,39
Cao nhất
5,50
Thấp nhất
5,35
Khối lượng
3.112.370
KLTB 10 ngày
4.677.558
Cao nhất 52 tuần
5,59
Thấp nhất 52 tuần
1,73
TTF - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
10/11/2019 Mai Ngọc Hảo --- Mua 60 Biểu đồ
27/07/2019 Võ Quốc Lợi Thành viên HĐQT Đăng ký mua 307.802 Biểu đồ
27/07/2019 Võ Quốc Lợi Thành viên HĐQT Mua 307.802 Biểu đồ
05/04/2018 CTCP Sam Holdings --- Bán 13.330.000 Biểu đồ
02/02/2018 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Mua 3.000.000 Biểu đồ
29/12/2017 CTCP Sam Holdings --- Mua 790.050 Biểu đồ
27/12/2017 CTCP Sam Holdings --- Mua 3.264.650 Biểu đồ
26/12/2017 CTCP Sam Holdings --- Mua 4.916.370 Biểu đồ
25/12/2017 CTCP Sam Holdings --- Mua 5.028.930 Biểu đồ
31/03/2017 CTCP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát --- Bán 36.233.080 Biểu đồ
31/03/2017 CTCP Xây dựng U&I --- Mua 29.000.000 Biểu đồ
24/01/2017 CTCP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát --- Bán 0 Biểu đồ
27/12/2016 CTCP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát --- Đăng ký bán 28.922.000 Biểu đồ
30/11/2016 CTCP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát --- Bán 28.922.000 Biểu đồ
15/09/2016 Phạm Thị Huyền Nga --- Bán 0 Biểu đồ
23/08/2016 Võ Trường Thành --- Bán 6.984.420 Biểu đồ
22/08/2016 Võ Diệp Cẩm Vân --- Bán 100.790 Biểu đồ
19/08/2016 Phạm Thị Huyền Nga --- Bán 1.310 Biểu đồ
18/08/2016 Phạm Thị Huyền Nga --- Đăng ký bán 18.500 Biểu đồ
20/05/2016 Tạ Văn Nam --- Bán 0 Biểu đồ