• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 6:54:03 CH - Mở cửa
CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTT : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
40,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-4,30 (-9,60%)
Tham chiếu
44,80
Mở cửa
40,50
Cao nhất
40,50
Thấp nhất
40,50
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
40
Cao nhất 52 tuần
56,90
Thấp nhất 52 tuần
29,00
22/07 TTT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
06/07 TTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
03/06 TTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/05 TTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
11/05 TTT: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
29/04 TTT: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
28/04 TTT: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
05/04 TTT: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
01/02 TTT: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
25/01 TTT: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) - HNX
25/01 TTT: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
18/01 TTT: Thông báo về việc giải thể công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh - HNX
12/01 TTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/01 TTT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Địa Cầu - HNX
08/01 TTT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH OLYMPIA - HNX
08/01 TTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hạnh - HNX
05/01 TTT: Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.096.850 CP - HNX
29/12 TTT: Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.096.850 CP - HNX
05/11 TTT: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) - HNX
05/11 TTT: Báo cáo tài chính quý 3/2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCV  0 21,50 0,00%
BTV  0 26,30 0,00%
DLD  0 22,00 0,00%
DLT  0 8,60 0,00%
DNT  0 12,00 0,00%
DS3  231.300 5,50 -9,84%
DSP  0 9,60 0,00%
HGT  0 10,00 0,00%
HOT  100 30,75 6,96%
MTC  0 9,50 0,00%