• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.398,02 +2,49/+0,18%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:15:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.398,02   +2,49/+0,18%  |   HNX-INDEX   387,39   +2,51/+0,65%  |   UPCOM-INDEX   99,55   +0,18/+0,18%  |   VN30   1.510,73   +0,24/+0,02%  |   HNX30   608,14   -0,92/-0,15%
19 Tháng Mười 2021 1:21:25 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
1:15:05 CH
19,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,04%)
Tham chiếu
19,30
Mở cửa
19,30
Cao nhất
19,30
Thấp nhất
18,50
Khối lượng
1.219.700
KLTB 10 ngày
2.306.080
Cao nhất 52 tuần
19,50
Thấp nhất 52 tuần
6,10
18/10 Doanh nghiệp tôn thép quý III: Lợi nhuận phân hóa và giảm mạnh so với quý II - Người đồng hành
06/09 TVN: Thay đổi nhân sự - HNX
31/08 TVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
31/08 TVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
30/07 TVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
29/07 TVN: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
29/07 TVN: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
28/07 TVN: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
06/07 TVN: Thay đổi nhân sự - HNX
06/07 TVN: Quy chế nội bộ Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - HNX
05/07 TVN: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HNX
02/07 TVN: Thay đổi nhân sự - HNX
30/06 TVN: Thay đổi nhân sự - HNX
30/06 TVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/06 TVN: Họp ĐHĐCĐ VNSteel - Tăng cường đầu tư và M&A để giành lại vị thế - Người đồng hành
12/06 TVN: Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - HNX
21/05 TVN: Thông báo về việc thay đổi thời gian và hình thức tổ chức ĐHCĐ năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến - HNX
18/05 TVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/05 TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
04/05 TVN: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  99.400 5,70 0,00%
DNY  0 3,60 0,00%
DTL  500 37,70 0,00%
HMC  58.100 29,00 0,00%
HMG  0 13,20 0,00%
HPG  10.225.700 57,70 -0,35%
HSG  5.517.800 49,50 -0,70%
ITQ  576.000 9,40 4,44%
KKC  300 26,00 -0,76%
KMT  3.400 9,70 -2,02%