• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 5:12:03 CH - Mở cửa
CTCP Dược Trung ương 3 (TW3 : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:00:05 CH
22,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
22,90
Mở cửa
22,90
Cao nhất
22,90
Thấp nhất
22,90
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
4.510
Cao nhất 52 tuần
38,80
Thấp nhất 52 tuần
11,00
04/10 TW3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
21/06 TW3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
14/06 TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
18/05 TW3: Thay đổi nhân sự - HNX
18/05 TW3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
20/04 TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/04 TW3: Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Minh - HNX
09/04 TW3: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
09/04 TW3: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
06/04 TW3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
01/04 TW3: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2020 - HNX
26/03 TW3: HĐQT tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Vũ Tam Khôi - HNX
19/03 TW3: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/03 TW3: Thay đổi nhân sự - HNX
02/02 TW3: Trương Thoại Nhân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 186.900 CP - HNX
29/01 TW3: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
22/01 TW3: Thay đổi GCN hoạt động chi nhánh tại Tp. HCM - HNX
14/01 TW3: CTCP Dược Phẩm CETECO USA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 185.800 CP - HNX
05/01 TW3: CTCP Dược Phẩm CETECO USA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 185.800 CP - HNX
25/12 TW3: Trương Thoại Nhân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  3.000 23,90 -3,24%
AMV  2.642.200 10,90 3,81%
BCP  1.500 11,10 0,00%
CDP  32.100 17,10 0,00%
CNC  0 31,50 0,00%
DBD  80.600 47,20 -0,42%
DBM  0 28,00 0,00%
DBT  156.400 17,85 -0,83%
DCL  84.400 36,30 -0,14%
DDN  18.700 19,00 -0,52%