• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,58   +1,74/+1,61%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:01:12 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng số 5 (VC5 : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/01/2022
2:55:02 CH
2,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
2,90
Mở cửa
2,90
Cao nhất
2,90
Thấp nhất
2,90
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
38.830
Cao nhất 52 tuần
3,60
Thấp nhất 52 tuần
0,80
15/11 VC5: Phan Thanh Ngọc không còn là cổ đông lớn - HNX
12/09 VC5: Thay đổi nhân sự - HNX
27/07 VC5: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
15/03 VC5: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
24/12 VC5: Công ty TNHH Bất động sản Media Market không còn là cổ đông lớn - HNX
01/10 VC5: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/06 VC5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
04/06 VC5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/05 VC5: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
28/04 VC5: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức - HNX
28/04 VC5: Giải trình liên quan đến BCTC kiểm toán 2019 và phương án khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị hạn chế giao dịch - HNX
22/04 VC5: Thông báo v/v Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt - HNX
22/04 VC5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
22/04 VC5: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HNX
10/04 VC5: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 5 (MCK: VC5) - HNX
08/04 VC5: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
08/04 VC5: Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty mẹ) - HNX
27/06 VC5: Báo cáo thường niên 2018 - HNX
06/06 VC5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - HNX
09/04 VC5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  1.100 14,00 -0,71%
ALV  0 6,80 0,00%
AMS  87.200 12,80 6,67%
ATB  0 2,30 0,00%
B82  0 2,10 0,00%
BAX  700 72,00 1,41%
BCE  711.400 16,20 5,54%
BHT  0 12,80 0,00%
BMN  0 13,20 0,00%
BOT  91.300 11,90 2,59%