• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:35:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 11:42:13 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng số 5 (VC5 : UPCOM)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:35:01 SA
1,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
1,50
Mở cửa
1,50
Cao nhất
1,50
Thấp nhất
1,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
3.300
Cao nhất 52 tuần
4,00
Thấp nhất 52 tuần
1,10
18/07 VC5: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
04/07 VC5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
09/05 VC5: Giải trình về việc đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
27/04 VC5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
27/04 VC5: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
08/04 VC5: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
08/04 VC5: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
06/04 VC5: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Quỳnh Hương - HNX
25/03 VC5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
28/01 VC5: Triệu Hồng Tuyến không còn là cổ đông lớn - HNX
21/01 VC5: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Triệu Hồng Tuyến - HNX
15/11 VC5: Phan Thanh Ngọc không còn là cổ đông lớn - HNX
12/09 VC5: Thay đổi nhân sự - HNX
27/07 VC5: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
15/03 VC5: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
24/12 VC5: Công ty TNHH Bất động sản Media Market không còn là cổ đông lớn - HNX
01/10 VC5: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
04/06 VC5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
04/06 VC5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/05 VC5: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 10,00 0,00%
ALV  2.200 6,30 -1,56%
AMS  158.800 9,70 8,99%
ATB  0 1,60 0,00%
B82  0 1,10 0,00%
BAX  0 78,00 0,00%
BCE  74.900 9,60 -0,52%
BHT  0 11,30 0,00%
BMN  100 12,10 -14,18%
BOT  440.400 7,60 8,57%