• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.264,95 +31,57/+2,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:45:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.264,95   +31,57/+2,56%  |   HNX-INDEX   315,10   +9,14/+2,99%  |   UPCOM-INDEX   94,62   +1,50/+1,61%  |   VN30   1.306,97   +34,26/+2,69%  |   HNX30   568,87   +23,06/+4,22%
25 Tháng Năm 2022 2:52:36 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng số 5 (VC5 : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
2:45:02 CH
2,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
2,00
Mở cửa
2,00
Cao nhất
2,00
Thấp nhất
2,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
2.050
Cao nhất 52 tuần
4,00
Thấp nhất 52 tuần
1,10
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 1,13%
Sở hữu khác 98,87%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Hải An Chủ tịch HĐQT 1.006.159 20,12% 31/12/2021
Phạm Thị Quỳnh Hương --- 250.000 5,00% 06/04/2022
Triệu Hồng Tuyến --- 53.800 1,08% 28/01/2022
Công ty TNHH Bất động sản Media Market --- 20.600 0,41% 24/12/2020
Bạch Văn Nghĩa Kế toán trưởng 12.000 0,24% 31/12/2019
Trịnh Quang Huy Thành viên HĐQT 100 0,00% 31/12/2021