• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.077,15 -0,44/-0,04%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.077,15   -0,44/-0,04%  |   HNX-INDEX   215,28   -0,03/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   75,54   +0,66/+0,88%  |   VN30   1.085,70   -7,78/-0,71%  |   HNX30   366,88   +1,05/+0,29%
05 Tháng Hai 2023 1:52:04 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 03/02/2023
3:05:02 CH
93,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,40 (+2,65%)
Tham chiếu
90,60
Mở cửa
90,30
Cao nhất
93,00
Thấp nhất
89,10
Khối lượng
933.400
KLTB 10 ngày
1.098.970
Cao nhất 52 tuần
96,00
Thấp nhất 52 tuần
62,00
31/01 VCB: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
30/01 VCB: Thông báo bổ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm TGĐ - HOSE
30/01 VCB: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - HOSE
30/01 VCB: Đính chính tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - HOSE
30/01 VCB: Cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 - HOSE
19/01 VCB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 - HOSE
13/01 VCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Đồng Nai - HOSE
11/01 VCB: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa VCB và NCLQ về việc mua sắm thẻ trắng - HOSE
09/01 VCB: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 - HOSE
30/12 VCB: Bổ sung, làm rõ thông tin trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán - HOSE
30/12 VCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - HOSE
26/12 VCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Thanh Xuân - HOSE
20/12 VCB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - HOSE
16/12 VCB: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 - HOSE
14/12 VCB: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó TGĐ và Kế toán trưởng - HOSE
09/12 VCB: Vietcombank chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông bất thường - Tạp chí Nhịp sống thị trường
08/12 VCB: Nghị quyết HĐQT phê duyệt báo cáo phát hành trái phiếu ra công chúng - HOSE
08/12 VCB: CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - HOSE
01/12 VCB: Ký hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội - Tạp Chí Tài Chính
01/12 VCB: HĐQT thông qua giao dịch giữa VCB và người có liên quan về gói thầu cải tiến ứng dụng CR hệ thống CoreBanking - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  752.800 8,50 0,00%
ACB  9.532.100 24,50 -2,00%
BAB  4.700 13,90 0,72%
BID  1.377.900 43,35 0,46%
BVB  235.500 10,20 -2,86%
CTG  3.617.300 29,05 -0,51%
EIB  1.576.100 25,30 0,00%
EVF  202.800 8,20 -1,91%
HDB  2.494.000 18,55 1,09%
KLB  37.000 12,00 0,84%