• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 4:42:05 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
94,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,32%)
Tham chiếu
94,00
Mở cửa
95,00
Cao nhất
95,00
Thấp nhất
94,00
Khối lượng
322.000
KLTB 10 ngày
1.091.090
Cao nhất 52 tuần
117,20
Thấp nhất 52 tuần
82,80
22/10 VCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 - HOSE
22/10 VCB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan - HOSE
21/10 VCB: HĐQT thông qua giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập - HOSE
19/10 VCB: HĐQT thông qua 2 giao dịch giữa VCB và người có liên quan của TV HĐQT độc lập - HOSE
30/09 Thị trường chứng khoán Việt có 5 doanh nghiệp vốn điều lệ trên 40.000 tỷ đồng - Người đồng hành
29/09 VCB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan - HOSE
27/09 VCB: Thông báo người được ủy quyền CBTT - HOSE
24/09 VCB: Phê duyệt thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay giữa VCB và công ty con VCB Lào - HOSE
22/09 VCB: Thông báo Quyết định của NHNN về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại VCB - HOSE
20/09 VCB: Chính phủ đồng ý bổ sung vốn Nhà nước hơn 7.600 tỷ đồng cho Vietcombank - Người đồng hành
16/09 Vietcombank sẽ mua hơn 8 triệu cổ phiếu HVN - Người đồng hành
15/09 VCB: Link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan - HOSE
10/09 VCB: Vietcombank nói về việc sao kê - Người đồng hành
08/09 VCB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 - HOSE
31/08 VCB: Link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thôi giao phụ trách hoạt động của HĐQT VCB đối với ông Đỗ Việt Hùng - HOSE
31/08 VCB: Link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc giao phụ trách ban điều hành VCB đối với ông Nguyễn Thanh Tùng - HOSE
31/08 VCB: Link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT - HOSE
30/08 VCB: Vietcombank có Chủ tịch HĐQT mới - Thời báo Kinh doanh
17/08 VCB: Kế hoạch phát hành 6,5% vốn của Vietcombank có thể bị lùi do dịch? - Người đồng hành
13/08 VCB: Giải trình biến động lợi nhuận soát xét bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  938.000 21,00 -0,47%
ACB  3.827.100 31,60 -0,47%
BAB  43.900 21,60 -0,46%
BID  1.054.900 39,30 -0,51%
BVB  3.579.600 20,40 -2,86%
CTG  4.273.800 29,65 -0,34%
EIB  168.200 23,40 0,86%
EVF  765.200 17,40 1,75%
HDB  2.476.900 24,55 -0,20%
KLB  287.700 23,50 0,00%