• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
24 Tháng Chín 2022 11:58:29 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB : HOSE)
Cập nhật ngày 23/09/2022
3:05:03 CH
75,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,10 (-2,69%)
Tham chiếu
78,00
Mở cửa
77,20
Cao nhất
77,70
Thấp nhất
75,80
Khối lượng
1.054.100
KLTB 10 ngày
928.160
Cao nhất 52 tuần
108,20
Thấp nhất 52 tuần
68,90
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng
Thành viên HĐQT Đỗ Việt Hùng
Thành viên HĐQT Nguyễn Mỹ Hào
Thành viên HĐQT Shojiro Mizoguchi
Thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng
Thành viên HĐQT Hồng Quang
Thành viên HĐQT Trương Gia Bình
Thành viên HĐQT Phạm Anh Tuấn
Trưởng ban kiểm soát Lại Hữu Phước
Thành viên Ban kiểm soát La Thị Hồng Minh
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Thị Mai Hương
Thành viên Ban kiểm soát Trần Mỹ Hạnh
Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng
Phó Tổng giám đốc Đinh Thị Thái
Phó Tổng giám đốc Shojiro Mizoguchi
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tùng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng giám đốc Lê Quang Vinh
Phó Tổng giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh